Posted in մաթեմատիկա

20-4-2020

ճանապարհ

744

*3․25=75 կմ/ժ

*3.15=45 կմ/ժ

*3.20= 60 կմ/ժ

745

* 3.100=300 կմ/ժ

* 3.85=255 կմ/ժ

*3.90= 270 կմ/ժ

746

Ա) 3.800=2400 կմ/ժ

Բ) 10.12=120 կմ/ժ

Գ) 19.8=120 կմ/ժ

747

Անվանում Ժամանակ արագություն ճանապարհ
Ավտոմեքենա 4 90 360
գնացք 4 85 340

748

Ա) 360:90=4 ժ

360։4=90

90.3=270

270+360=630 կմ

Բ) 1) 130.30=3900 մ

2) 5300մ-3900մ=1400 մ

750

1) 60.2=120

2)75.2=150

3) 120+150=270

753

A) 245.4=1780լ

b) 3150:210=15ժ

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s