Posted in մաթեմատիկա

24-4-2020

763

Ա) 1) 80.2=160 կմ

2)100․2=200

3) 200+160=360 մ

Բ) 1) 18-3=15 կմ/ժ

2)15.2=30

3) 18.2=36 կմ

4)30+36=66

768

Ա) 1) 5.180=900 լ

2) 4000-900=3100 լ

բ) 1) 4.150=600  լ

2) 4.120=480 լ

3) 600+480=1080 լ

4) 5000-1080=3920 լ

771

Ա) 3023 մ =3 կմ 23  մ

452 սմ =4 մ 52 սմ

324 մմ = 3 սմ 24 մմ

բ) 60220 գ=60 կգ  220 գ

4052 կգ = 40 ց 52 կգ

3004 կգ =3 տ 4 կգ

774

նուռ=100 դրամ

տանձ=60 դրամ

խնձոր= 50 դրամ

778

Ա) 27 < 32

38 > 24

Բ) 42 > 36

47 > 56

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s