Posted in մաթեմատիկա

27-4-2020

779

*80 կմ/ժ

*140 կմ/ժ

*100 կմ/ժ

780

անվանում ժամանակ արագություն ճանապարհ
ավտոմեքենա 4 ժ 90 կմ/ժ 360 կմ
գնացք 6 ժ 60 կմ/ժ 360 կմ

781

ա) 5ժ

բ)1) 450:50=9 ր

2)450:30=15 ր

3)9+15=24 ր

785

*

*

*

*

787

787

789

ա)220 վ  =3    ր  40   վ

840 ր = 14    ժ

62 ժ=  2  օր  14  ժ

384 տարի=  3  դար   84  տարի

բ)3600 վ=  60     ր

8000 ր= 300  ժ  800  ր

74 ժ= 3    օր  2  ժ

216 տարի=  2 դար  16  տարի

799

+ դեպի աջ

— դեպի ձախ

ա) 22+12= 34

22+12+6= 40

22-12= 10

22-12-6= 4

բ)34+11=45

34+11+5=50

34-11= 23

34-11-5=18

800

* 361

* 2010, 2009

* Ոչ, որովհետև 2010    4-ի բազմապատիկ չէ։

801

* 2020-362=1658 տարեկան կլիներ

* 301-1= 300 տարի  հետո

* 10 տարի է լրանում, 5 տարի հետո լրանում 15 ամյակը։

806

* 20 դար է անցել Քրիստոսից հետո։

*Այժմ 21-րդ դարն է։

* 1865-ը պատկանում է 19-րդ դարու։

* 21-րդ դարում եմ ծնվել ես, իսկ իմ պապիկը՝ 20-րդ դարում։

807

ա) 2010 թ․-ի Սեպտեմբեր 1-ը Չորեքշաբթի է։

բ) Բայց որովհետև 2012 թ․-ը նահանջ տարի է Սեպտեմպերի 1-ը կլինի 2011 թ․-ի օրվա երկու օր հետո, այսինքն՝ Շաբաթ։

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s