Posted in մաթեմատիկա

18-5-2020

903

905

1- 240։3=80 կմ

2- 240-80=160 կմ

3- 240:4=60 կմ

4- 240-60=180 կմ

ավտոմեքենան 160 կմ

բեռնատար 180 կմ

911

911

922

925

Ա) 6.6=36 (սմ քառակուսի)  մակերես

(36:3).2=24 (սմ քառակուսի)

Բ) (24:6).4=16

927

Ա)(415:5).2=166 կգ

(480:6).5=400 դրամ

Բ) (18:3).2=12 ժամ

(320։8)․6=240 լ

Գ) (510:17).2=60 (մ քառակուսի)

(480:16).5=150 կմ

928 

ա) (800:5).3=380 գ

բ) (126:6).5= 105 էջ

929

ա) (180:3).2=120  կմ

180-120=60 կմ

բ) (8000:4).3=6000 լ

8000-6000=2000 լ

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s