Posted in մաթեմ 5

Փաթեթ 2

1․ Գնացքը կայարանից դուրս եկավ ժամը 6․40-ին և տեղ հասավ նույն օրը՝ ժամը
20․15-ին։ Ինչքա՞ն ժամանակ էր գնացքը գտնվում ճանապարհին։

14։35 ժամանակ էր գնացքը գտնվում ճանապարհին


2․ Զբոսաշրջիկներն արշավը սկսել են հունիսի 13-ին՝ ժամը 12-ին, և ճանապարհին են
գտնվել 8օր 19ժ։ Ամսի քանիսի՞ն են նրանք հասել որոշված վայրը։

Հունիսի 22-ին ժամը 7։00-ին։

3․ Մի ձմերուկի զանգվածը 4կգ 700գ է, մյուսինը՝ երկու անգամ ավելի։ Որքա՞ն է երկու
ձմերուկների զանգվածը։

1)4 կգ 700 գ

2)4 կգ 700 գ․2 ժ=8 կգ 1400 գ=9 կգ 400 գ

3)4 կգ 700 գ + 9 կգ 400 գ= 13 կգ 1100 գ=14 կգ 100 գ
4․ Ինքնաթիռը թռչում է 720կմ/ժ արագությամբ։ Քանի՞ կիլոմետր կանցնի ինքնաթիռը 1
րոպեում և քանի՞ մետր՝ 1 վայրկյանում։

1) 720:60=12 կիլոմետր կանցնի ինքնաթիռը 1 րոպեում

2)720.1000=720000մ/ժ

3)720000:3600=200 մ/վ


5․ Քամու արագությունը 5մ/վ է։ Ինչքա՞ն կլինի նրա արագությունը՝ արտահայտված
կիլոմետր-ժամերով։

1)???

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s