Posted in Մայրենի 5

Վարժ․ 77-80

77․- Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով։

Մոր քույրը- մորաքույր

Դարպասը պահող- դարպասապահ

Ժամանակը ցույց տվող- ժամացույց

Ջրի աման- ջրաման

Գաղտնիք պահող- գաղտնապահ

Նավ վարող- նավավար

Ծաղկի թերթիկ- ծաղկեթերթ

Արագ վազող- արագավազ

Ամենից մեծ- ամենամեծ

Պոչ չունեցող- պոչատ

Անուշ համ ունեցող- անուշահամ

Քարով շինված- քարաշեն

Կին բժիշկ- կնկաբուժ

Բալի ծառ- բալենի

78- Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով։

Բարի սիրտ ունեցող- բարեսիրտ

Խիղճ չունեցող- անխիղճ

Բարձր ձայնով- բարձրաձայն

Միշտ ժպտուն- երջանիկ

Գանձը պահելու տեղ- գանձանակ

Կապույտ աչքերով- կապուտաչյա

Արքայի որդի- արքայազն

Հույների երկիր- Հունաստան

Փոքր էշ- գուրակ

Ծաղիկներով զարդարված- ծաղկազարդ

Քաղաքում ապրող- քաղաքացի

Հայերի երկիր- Հայաստան

79- Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով։

Ավետիս (բարի լուր) բերող- ավետաբեր

Արագ ընթացող-արագընթաց

Բաժակը ձեռքին արտասանվող ճառ- ճառախոս

Վեպ գրող- վիպագիր

Բառարան գրող- բառարանագիր

Արտասահմանում ապրող մարդ- արտասահմանցի

Բույսերի մասին գիտություն- բուսագիտություն

80-Եթե հնարավոր է ցո՛ւյց տուր բառը կազմող մասերը։

Հականիշ- հակառակ+ա+նիշ

Բանջարանոց- բանջար+անոց

Աշակերտ- Աշակերտ (Աշխատանք+կերտող)

Աշակերտական- աշակերտ+ական

Տարրական- տարր+ական

Գլխավոր- գլուխ+ավոր

Կարմիր- կարմիր

Դաշտամուկ- դաշտ+ա+մուկ

Հյուր- հյուր

Հարստություն- հարուստ+ություն

Կերառատ- կեր+առատ

Վտանգ- վտանգ

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s