Posted in Մայրենի 5

Վարժ․

87

բաղադրյալ- ժամանակ, ժամացույց, ժամադրություն, ժամանակավոր․․․

ուրախություն․․․

լուսեղեն, լուսավոր, լուսածին․․․

պարզ- ժամ, ուրախ, լույս․․․

89

Մարդամոտ։մարդ+ա+մոտ

լուսամուտ։լույս+ա+մուտ

ծնողասեր։ծնող+ա+սեր

գորգագործ։գորգ+ա+գործ

փառատոն։փառ+ա+տոն

Արմատները ա հոդակապով են միացած։

90․

սառն-սառույց, սառնարան․․․

միտ- մտածել, մտավորական․․․

մուր- մրուտ․․․

91․

ամպոտ- ամպ+ոտ

քարոտ-քար+ոտ

օդային-օդ+ային

անշնորհք-ան+շնորհք

դժգոհ-դժ+գոհ

հեռավոր-հեռ+ավոր

բարություն-բարի+ություն

գրավոր-գիր+ավոր

անորոշ-ան+որոշ

տհաճ-տ+հաճ

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s