Posted in Մայրենի 5

Ավ. Իսահակյան. Այդ ոչինչը ես եմ

Իմ կարծիքը այս ֆիլմի մասին, թե մարդ մարդու հավասար է, կապ չունի թե թագավոր ես, թե սովորական մարդ ես։ Այս աշխարհում ամենամեծը Աստված է։

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s