Posted in ոսկերչություն

Ոսկերչություն

Image
Image
Image
Պատկերի նախադիտում
Պատկերի նախադիտում
Պատկերի նախադիտում
Պատկերի նախադիտում
Պատկերի նախադիտում
Պատկերի նախադիտում
Պատկերի նախադիտում
Պատկերի նախադիտում
Պատկերի նախադիտում

Ոսկերչության ժամանակ վարպետ Դավիթի հետ պատրաստում ենք շախմատի քարեր։

Ես և եղբայրս պատրաստում ենք ոսկերչական մոմով զինակառք և կատապուլտ։

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s