Posted in մաթեմ 5

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

3․ Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

  • [12,8]=24
  • [7,8]=56
  • [4,5]=20
  • [3,11]=33
  • [5,12]=60

4․ Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

  • (15,18)

15=1, 3, 5, 15

18=1, 2, 3, 6, 9, 18

3

  • (24,12)

24=1, 2, 3, 4, 8, 12, 24

12=1, 2, 3, 4, 6, 12

12

  • (180,6)

180=1, 2, 3, 6, 9, 180

6= 1, 2, 3, 6

6

  • (12,18)

12= 1, 2, 3, 4, 6, 12

18=1, 2, 3, 6, 9, 18

6

  • (15,35)

15=1, 3, 5, 15

35=1, 2, 5, 7, 35

5

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s