Posted in Մայրենի 5

Ինքնաստուգում 

5-րդ դասարան 

1.Բառերը բաժանի՛ր երկու խմբի՝ գոյականների և ածականների: (2 միավոր) 

Գոյական՝

 տուն, համակարգիչ, կաղնի, աղջիկ, Հայաստան, կրթահամալիր, Աննա, Սարգիս, գարուն,   սեր, պատմություն,  գարուն, Սևան: 

Ածական՝

Մեծ, սպիտակ, աշխատասեր, հայտնի,  ամենագեղեցիկ, աշնանային, անսիրտ, ժողովրդական, ընկերական, ձմեռային։

2. Գտի՛ր յուրաքանչյուր շարքի  օրինաչափությունը: (2 միավոր

ԱՀայաստան               Բ) մարդ                             Գ)  Մարդ               

    Ամերիկա                        բժիշկ                                    կին       

    Սևան                               հողագործ                            ընկեր 

    կրթահամալիր               ճարտարապետ                  ուսուցիչներ 

    Մխիթար                          համակարգիչ                     տերև 

3. Հյուրանոց, ընկերություն, թխվածք,  գառնուկ, ծաղկաստան, անսիրտ, տհաս բառերից առանձնացրո՛ւ ածանցները,  

յուրաքանչյուր ածանցով կազմի՛ր երեք բառ:   (2 միավոր) 

Հյուրանոց, հյուր+անոց, հիվանդանոց, մայրանոց, ծերանոց

ընկերություն, ընկեր+ություն, լավություն, իշխանություն, թագավորություն

թխվածք,  թխ+վածք, պատմվածք, խնդվածք, վնասվածք

գառնուկ, գառն+ուկ, թզուկ, չարուկ, պապուկ

 ծաղկաստան, ծաղիկ+աստան, Հայաստան, մրգաստան, Ռուսաստան

անսիրտ, ան+սիրտ, անխելք, անտուն, անթերի

տհաս, տ+հաս, տգետ, տկար, տգեղ

4․ Բացատրի՛ր սիրտը բացել, սիրտ անել, գլուխ տալ, գլուխ ջարդել, ականջին օղ անել, ականջը տանել  դարձվածքները։ Սրտի, գլխի և ականջի մասին գրի՛ր ուրիշ դարձվածքներ: Օգտվի՛ր դարձվածքների բառարանից։ (2 միավոր) 

սիրտը բացել, անկեղծ լինել

սիրտ անել, քաջություն ունենալ

գլուխ տալ, բարևել

գլուխ ջարդել, մի բան ձեռք բերելու համար չարչարվել

ականջին օղ անել, հիշել

ականջը տանել, ձանձրացնել

Սրտի, սրտի բաբախույնով, սրտի առարկա

գլխի, գլխի անծք, գլխի գցել

ականջի, անկանջի ետևը գցել, ականջի, բուրդը հանել

5. Գրի՛ր տրված նախադասությունները՝ որոշելով տեսակը (պարզ համառոտ, պարզ ընդարձակ): Գտի՛ր  տրված նախադասությունների գլխավոր անդամները, ներկի՛ր (ենթական՝ կարմիր գույնով, ստորոգյալը՝  կապույտ): (1 միավոր

Որդին շատ հմուտ գործակատար է դառնում:  պարզ ընդարձակ

Ժամանակ է անցնումպարզ համառոտ

Երեկոյան քահանան տիրացուի հետ գնում է վաճառականի տուն: պարզ ընդարձակ)  

Թագավորը մարդ է ուղարկում դահիճների մոտ:  պարզ ընդարձակ

Դահիճները տանում են:  պարզ համառոտ

Գալիս է գործակատարը։ պարզ համառոտ  

6.  Տրված նախադասությունները համառոտի՛ր:  (1 միավոր) 

Երկրորդ անգամ է հարցնում թագավորը վաճառականին: 

Թագավորը հարցնում է վաճառականին։

Գործակատարը պատմում է գործի ամբողջ պատմությունը: 

Գաործակատարը պատմում է գործի պատմությունը։

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s