Posted in մաթեմ 5

11-5-2021

Ինքնաստուգում

1․ Գումարեք  խառը  թվերը։

290/19+68/19=358/19

542/25+8/5=542/25+40/25=582/25

2․ Կատարեք  խառը թվերի հանում։

688/13-362/13=326/13

41/18-14/9=41/18-28/18=13/18

3․ Կատարեք  խառը թվերի բազմապատկում։

71/16.74/6=5254/96

4․ Կատարեք  խառը թվերի բաժանում։

199/13:53/9=199/163.9/53=1791/8639

5․ Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի  հավասարություն։

  456/45-135/15=456/45-135/45=450-405/45=45/45=1

103/7+5/3=309+35/21=344/21

    *.17/5=58/9

58/9.17/5=986/45

*:17/5=64/10

64/10.5/17=320/170

6․ Անկանոն  կոտորակը  գրեք խառը թվի տեսքով։

7   6/6

13   8/14

7․ Խառը թիվը  գրեք  անկանոն  կոտորակի  տեսքով։

151/16

8․ Համեմատեք   խառը թվերը։

105   2/5

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s