Posted in Մայրենի 6

Իմ սիրած վայրը…

Իմ սիրած վայրը Միջին դպրոցն է, որովհետև այնտեղ ես անցկացնում եմ իմ օրվա հաճելի ժամերը, սովորելով նոր գիտելիքներ, երգելով, զվարճանալով, ինչպես նաև մարզվելով՝ ֆութբոլ և պասկեթբոլ խաղալով։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s