Posted in մաթեմ 6

Մայիս 24

1.-?=14.3/2=21 հատ

2.-?=3.32/4=24ժ

3.-Առաջին բանվորը աշխատելով 6 ժամ կպատրաստի 9 հատ դետալ

իսկ երկրորդ բանվորը աշխատելով 6 ժամ կպատրաստի 8 հատ դետալ

Աշխատելով միասին 12ժ կպատրաստեն 17 դետալ։

4․-Առաջին բանվորը աշխատելով 6 ժամ կպատրաստի 9 հատ դետալ

Եթե առաջին բանվորը պատրաստի 45 հատ, ապա կաշխատի 30 ժամ

իսկ երկրորդ բանվորը աշխատելով 6 ժամ կպատրաստի 8 հատ դետալ

Եթե երկրորդ բանվորը պատրաստի 40 հատ, ապա կաշխատի 30 ժամ։

Ընդամենը 60 ժամում կպատրաստեն 85 դետալ։

98․- 7․5=35 լիտր ջուր մնաց տակառում

35+7=42 լիտր ջուր կար տակառում

99․-27։3=9 լիտր ջուր մնաց տակառում

9+27=36 լիտր ջուր կար տակառում

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s