Posted in Հայոց Լեզու 7

Նոյեմբեր 7

1. Պարզի՛ր, թե քերականական ո՛ր հատկանիշի  հիման վրա է կազմվել
 յուրաքանչյուր խումբը (խմբի բոլոր բաոերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ 
ունեն):

Ա. Ուրարտու, Արա Գեղեցիկ, Արագած, Արգիշտի, Նեղոս, Վահան Տերյան, «Անուշ», Ռուսաստանի Դաշնություն:

Խմբի բոլոր բառերը հատուկ գոյականներ են։


Բ. Մանկություն, միամտություն, ուրախություն, սուգ, վիշտ, ահ, 
հնարավորություն:

Խմբի բոլոր բառերը վերացական ածականներ են։


Գ. Հայր, մայր, մարդ, կին, ընկեր, եղբայր, հոգեբան, ուսանողուհի,
 դերասանուհի, անձնավորություն:

Խմբի բոլոր բառերը անձ ձույց տվող բառեր են։

2․Դո՛ւրս գրիր գոյականները՝ նշելով տեսակը, թիվը, հոլովը, առումը։

Աշուն

Աշնան օրերն են հասել,

Իջել է ամպը սարին,

Եւ հրաժեշտ է ասել,

Կռունկը մեր աշխարհին:

Բարդին էլ չի սոսափում

Արագիլի թեւի տակ,

Դեղին թերթեր է թափում

Առվակի մեջ կապուտակ:

Կարմիր խարույկ է կարծես

Ծեր տանձենին անտառի,

Թվում է, թե մոտ վազես,

Ձեռք ու ոտքդ կվառի…

Քամին շատ էր թափառել,

Պարապ-սարապ թեւը կախ,

Բայց արդեն գործ է ճարել,

Տեսեք ինչքան է ուրախ:

Համո Սահյան

Աշնան-գոյ․ հատուկ, սեռ․ տր․, որոշյալ ն հոդով

օրերն-գոյ․ հասարակ, ուղղ․ հայց, որոշյալ ն հոդով

ամպը-գոյ․ հասարակ, ուղղ․ հայց, որոշյալ ը հոդով

սարին-գոյ․ հասարակ, սեռ․ տր․, որոշյալ ն հոդով

կռունկը-գոյ․ հասարակ, ուղղ․ հայց․, որոշյալ ը հոդով

աշխարհին-գոյ․ հասարակ, սեռ․ տր․, որոշյալ ն հոդով

բարդին-գոյ․ հասարակ, ուղղ․ հայց․, որոշյալ ն հոդով

արագիլի- գոյ․ հասարակ, սեռ․ տր․, անորոշ

թևի- գոյ․ հասարակ, սեռ․ տր․, անորոշ

թերթեր-գոյ․ հաս․, ուղղ․ հայց․, անորոշ

առվակի- գոյ․ հաս․, սեռ․ տր․, անորոշ

խառույկ- գոյ․ հաս․, ուղղ․ հայց․, անորոշ

տանձենին- գոյ․ հաս․, ուղղ․ հայց․, որոշյալ ն հոդով

անտառի- գոյ․ հաս․, սեռ․ տր․, անորոշ

ձեռք- գոյ․ հաս․, ուղղ․ հայց․, անորոշ

ոտքդ- գոյ․ հաս․, ուղղ․ հայց․, որոշյալ դ հոդով

քամին- գոյ․ հաս․, ուղղ․ հայց․, որոշյալ ն հոդով

թևը- գոյ․ հաս․, ուղղ․ հայց․, որոշյալ ը հոդով

գործ- գոյ․ հաս․, ուղղ․ հայց․, անորոշ

3․ Հետևյալ թվականները տառերով գրի՛ր․

654- վեց հարյուր հիսունչորս

659- վեց հարյուր հիսունինը

5478- հինգ հազար չորս հարյուր յոթանասունութ

3546- երեք հազար հինգ հարյուր քառասունվեց

12893- տասներկու հազար ութ հարյուր իննսուներեք

75648- յութանասունհինգ հազար վեց հարյուր քառասունութ

489523- չորս հարյուր ութսունինը հազար հինգ հարյուր քսաներեք

146782- հարյուր քառասունվեց հազար յոթ հարյուր ութսուներկու

4․ Ստեղծագործական աշխատանք՝ ազատ թեմայով։

Advertisement

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s