Posted in Հայոց Լեզու 7

Դերանուն. գործնական քերականություն

Դերանուն

Խոսքում գոյական, ածական, թվական անունները չկրկնելու համար հաճախ դրանք փոխարինվում են անվան դեր կատարող բառերով, այսինքն՝ դերանուններով։ Այլ կերպ ասած՝ դերանուն են կոչվում այն բառերը, որոնք մատնացույց են անում առարկա, հատկանիշ, քանակ կամ որակ՝ առանց դրանք անվանելու։ Դերանունները հանդես են գալիս իրենց ութ տեսակներով, դրանք են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, անորոշ, որոշյալ և ժխտական:

Առաջադրանքներ

  1. Փակագծում տրված գոյականներն ու բայերը համաձայնեցրո՛ւ ընդգծված դերանունների հետ:

Ոչ ոք (իմանալ), թե որտեղի՛ց  հայտնվեց: չիմացավ

Ոչ մեկը (փորձել) հակաճառել, նա այնքա˜ն բարկացած էր: չփորձեց

Բոլոր (ճանապարհորդները) մի տեղ (տանել) : ճանապարհորդներին, տարան

Բոլորը (հրավիրվել) կիրակի օրվա հավաքին: հրավիրվեցին

Կարծես թե ամբողջ (քաղաք) հրապարակ (լցվել): քաղաքում, լցվեր

Ամբողջ (դառնալ) կրակի բաժին: դարձավ

2. Փորձի՛ր պատասխանել:

ա) ով ե՛րբ է ասում «ես», երբ խոսում եմ իմ մասին

բ) ով ո՛ւմ է ասում «դու», երբ խոսում եմ դիմացինին մասին

գ) ո՛ւմ մասին է ասում «նա»: երբ խոսում եմ երրորդ անձի մասին

3. Հարցերին պատասխանի՛ր:

Ո՞ր առարկային ենք ասում «սա», ներկա անձի, առարկայի

որին՝ «դա», դիմացի անձի առարկայի

որին՝  «նա», երրորդի

Ո՞ր բաժակի մասին ենք ասում՝ «այս բաժակը», ներկայի

որի մասին՝ «այդ բաժակը», դիմացի

որի մասին՝ «այն բաժակը», երրորդ

4. Գտի՛ր տրված բառերի բոլոր նմանությունները (ձևի, իմաստի):

ա) Ես, սա, այս: առաջին դեմք

բ) Դու, դա, այդ: երկրորդ դեմք

գ) Նա, այն: երրորդ դեմք

5. Կետերի փոխարեն գրի՛ր փակագծում տրված մենք անձնական դերանվան համապատասխան ձևերը:

Մեր քաղաքում հիմա շատ բան է փոխվել:
Երկար ժամանակ նա պատմում էր, թե որտե՛ղ է եղել և ինչե՛ր է տեսել:

Հիմա նա ինձնից հեռու է հազարավոր կիլոմետրերով:
Գրում է, թե նա է ապրում ու մեզ սպասելով է անցկացնում ժամանակը:
Մի  քանի տարի մեր տանը ապրեց:
Տատս ինձ բողոքում է, բայց առանց ինձ էլ չի դիմանում:

6. Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր ես, դու, նա, ինքը, մենք, դուք, նրանք անձնական դերանունների համապատասխան ձևերով:

Ո՞վ եկավ: ես, նա, ինքը,

Ո՞ւմ  պայուսակը: նրան
Մոտենալ ո՞ւմ :նրան, ինձ
Հեռանալ ումի՞ց: ինձնից,
Հիանալ ումո՞վ: ինձանով

Advertisement

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s