Posted in Կենսաբանություն 7

Մերկասերմեր

1.Ներկայացնել մերկասերմերի ընթհանուր բնութագիրը։

Հաճախ այս բույսերն աճում են այլ բուսատեսակների կողքին, օրինակ՝ այնպիսի բիոմներում, ինչպիսին է տայգան։ Մերկասերմերի փայտը ներառվում է «փափուկ» տեսակի մեջ։ Տրիասի և յուրայի դարաշրջանում որոշ մերկասերմ բույսեր աստիճանաբար ձեռք են բերել ծաղկավոր բույսերին բնորոշ բոլոր կարևոր հատկանիշները՝ սերմնարան, սպի, կրկնակի բեղմնավորում և այլն, իսկ ավելի ուշ վերափոխվել են (ասեղնատերևների հետ միասին) բուսական աշխարհի գերիշխող խմբի[1]։

2.Ներկայացնել մերկասերների կառուցվածքը։

Մերկասերմերը բացառապես ցամաքային, մշտադալար, հազվադեպ տերևաթափ ծառեր են, թփեր կամ լիանաներ: Ունեն արմատներ, բուն, ցողուններ, և տերևներ, բազմանում և տարածվում են սերմերի միջոցով: Ի տարբերություն սպորների` սերմերն ունեն սննդանյութերի պաշար, իսկ ապագա բույսի սաղմը, որը գտնվում է սերմի ներսում, լավ պաշտպանված է արտաքին անբարենպաստ պայմաններից: Մերկասերմ բույսերի սերմերը բաց նստած են իգական կոների թեփուկների մակերևույթին։ Ժամանակակից մերկասերմերի մեծամասնությունը մշտադալար փշատերև տեսակներ են` ծառեր, հազվադեպ՝ թփեր: Տերևները փշանման կամ թեփուկանման են: Փշատերևայինների բնափայտի մեջ բացակայում են իսկական անոթները: Դա է պատճառը, որ ջուրը չի կարող շարժվել մեծ արագությամμ, ինչպես ծաղկավոր բույսերում: Ջրի գոլորշիացումը փոքր ացնելու համար տերևները վերածվել են փշերի:

3.Ներկայացնել մերկասերի բազմացումը։

Մերկասերմերին բնորոշ է մասնագիտացված սեռական բազմացումը: Սերմնավոր բույսերն, ի տարբերություն սպորավորների, բազմանում են ոչ թե սեռական և անսեռ սերունդների հերթագայությամբ, այլ հիմնականում սեռական ճանապարհով: Մերկասերմ բույսերը ունեն կատարյալ և տարբերակված սեռական օրգաններ՝ կոներ: Տարբերում ենք իգական և արականեր կոներ: Արական կոներում հասունանում են փոշեհատիկները, որոնցում զարգանում են 

 գամետները՝ սպերմիումները: Իգական կոներում զարգանում են իգականը գամետները՝ սերմնաբողբոջները:

4.Համացանցում կատարել ուսումնասիրություններ և բացատրել մերկասերմերի դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում։

Posted in Կենսաբանություն 7

Կենսաբանություն նոյեմբեր ամսվա ամփոփում

1)Ներկայացնել պտերների
տարածվածությունը բնության մեջ։

Պտերներ, բարձրակարգ սպորավոր բույսերի բաժին, միջանկյալ ցեղ է գրավում ռինիոֆիտների և մերկասերմերի միջև։

Ռինիոֆիտներից պտերները տարբերվում են գլխավորապես արմատների ու տերևների առկայությամբ, իսկ մերկասերմերից՝ սերմերի բացակայությամբ։ Առաջացել են ռինիոֆիտներից։

2)Ներկայացնել պտերների կառուցվածքը։ը։

3)Ինչպես են բազմանում պտերանմանները։

Սպորավոր բույսերի շարքում մամուռներին հաջորդող բարձրակարգ բույսերի բաժինը ներկայացնում են պտերանմանները, որոնք ընդգրկում են մոտ 10.000 տեսակ: Պտերանմաններին են պատկանում պտերները, ձիաձետերը և գետնամուշկերը: 

4)Ներկայացնել մերկասերմ բույսերի կառուցվածքը։

Սերմնավոր բույսերի շարքին են դասվում մերկասերմերը և ծածկասերմերը:

Մերկասերմերը բացառապես ցամաքային, մշտադալար, հազվադեպ տերևաթափ ծառեր են, թփեր կամ լիանաներ: Ունեն արմատներ, բուն, ցողուններ, և տերևներ, բազմանում և տարածվում են սերմերի միջոցով: Ի տարբերություն սպորների` սերմերն ունեն սննդանյութերի պաշար, իսկ ապագա բույսի սաղմը, որը գտնվում է սերմի ներսում, լավ պաշտպանված է արտաքին անբարենպաստ պայմաններից: Մերկասերմ բույսերի սերմերը բաց նստած են իգական կոների թեփուկների մակերևույթին:

Ժամանակակից մերկասերմերի մեծամասնությունը մշտադալար փշատերև տեսակներ են` ծառեր, հազվադեպ՝ թփեր: Տերևները փշանման կամ թեփուկանման են: Փշատերևայինների բնափայտի մեջ բացակայում են իսկական անոթները: Դա է պատճառը, որ ջուրը չի կարող շարժվել մեծ արագությամμ, ինչպես ծաղկավոր բույսերում: Ջրի գոլորշիացումը փոքր ացնելու համար տերևները վերածվել են փշերի:

Բոլոր փշատերևայինների մոտ առաջանում է խեժ: Խեժի անջատումն, անկասկած, օգտավետ է ծառի համար, քանի որ այն վերականգնում է բնի վնասված մասերը:

Փշատերևայիններն առաջացնում են արական և իգական կոներ: Փշատերև բույսեր են եղևնին, սոճին, կվենին, մայրին, գիհին, նոճին և այլն

5)Ինչպե՞ս են բազմանում մերկասերմ բույսերը։

Ունեն արմատներ, բուն, ցողուններ, և տերևներ, բազմանում և տարածվում են սերմերի միջոցով

7)Ներկայացնել ծաղկավոր բույսերի ընդհանուր բնութագիրը և կառուցվածքը

Բույսերը կազմում են մոլորակը բնակեցնող կենդանի օրգանիզմների կենսազանգվածի մոտ 95 %-ը: Նրանք տարածված են ամենուր և հանդիսանում են օրգանական նյութերի հիմնական արտադրողները: Բույսերն ունեն կարևոր և ընդհանրական առանձնահատկություններ:

8)Ծաղկավոր բույսերի բազմացում։

Ինչպես արդեն գիտեք, ծածկասերմ կամ ծաղկավոր բույսերը հանդիսանում են երկրագնդի վրա առկա ժամանակակից կատարյալ բուսատեսակները: Ծաղկավոր բույսերի կատարելագործման, տարածման և գերակշռության ձեռք բերման գործում կարևոր դեր է ունեցել բազմացման ձևերի զարգացումը:

9)Ծաղկավոր բույսերի ծաղկի կառուցվածքը

Ծաղիկները չափազանց բազմազան են իրենց չափերով, ձևերով, գույներով, սակայն բոլորն էլ ունեն կառուցվածքի միասնական հատկանիշներ:

Ծաղիկը զարգանում է ծաղկակոթի վրա և լայնանում է ծաղկակալում, որն իր վրա կրում է ծաղկի մնացած մասերը:

Մանր կանաչ տերևներից՝ բաժակաթերթիկներից, ձևավորվում է բաժակը, իսկ վառ և 1գունավոր պսակաթերթիկներից՝ պսակը:

Posted in Կենսաբանություն 7

Կենսաբանություն

1.Ներածություն – կենդանի համակարգեր,կյանքի կազմավորվածությանմակարդակներ:

2.Նախակորիզավորների թագավորություն:

1.Ընդհանուր բնութագիրը,

ծագումը

2.Բակտերիաների կառուցվածքը

3.Նախակորիզավորների դերը բնական համակեցություններում և մարդու կյանքում:

3.Սնկերի թագավորություն:

1.Ընդհանուր բնութագիրը,ծագումը, միաբջիջ և բազմաբջիջ սնկերի կառուցվածքը:

2.Սնկերի հիմնական խմբերը` մակաբույծ և օգտակար սնկեր3.Սնկերի օգտագործումըսննդի և մանրէակենսա բանական արդյունաբերության մեջ:

4.Բույսերի թագավորություն – Ստորակարգբույսերի ենթաթագավորություն — ջրիմուռների,քարաքոսների ընդհանուր բնութագիրը,կառուցվածքայինառանձնահատ

կությունները,դերը բնության մեջ և գործնական նշանակությունը:

5.Բարձրակարգ բույսերի ենթաթագավորություն:

  • Սպորավոր բույսեր:
  • Մամուռների, ձիաձետերի,պտերանմանների կառուցվածքայինառանձնահատկությունները, տարածվածությունները  և դերը բնության մեջ:
  • Սերմավոր բույսեր:Մերկասերմերի և ծածկասերմերի կառուցվածքը, առանձնահատկություններ

6.Կենդանիների թագավորություն:

Նախակեդանիների ենթաթագավորություն:Ընդհանուր բնութագիրը, դասակարգումը,

Բազմաբջիջների ենթաթագավորություն:

Ընդհանուր բնութագիրը,  կենսագործնեության և կառուցվածքիառանձնահատկությունները:

7.Աղեխորշավորների տիպ:Բազմազանությունը,կառուցվածքի,կենսագործնեության,բազմացման առանձնահատկությունները:

8.Կլոր և տափակ որդերի տիպ:Ընդհանուր բնութագիրը: Մակաբույծ որդերիցառաջացող հիվանդություները և դրանցից զերծ մնալու միջոցները:

Օղակավոր որդերի տիպ:Ընդհանուր բնութագիրը,ծագումը,դերը բնության մեջ ևմարդու կյանքում:

9.Փափկամարմիների տիպ:

Կառուցվածքի,կենսագործունեության առանձնահատկությունները,դերը բնությանմեջ և մարդու կյանքում:

10.Հոդվածոտանիների տիպ:

Կառուցվածքի,կենսագործ նեության առանձնահատկությունները,դերը բնության մեջ ևմարդու կյանքում:Շերամապահությունը և մեղվաբուծությունը Հայաստանում(արարատյան որդան կարմիր) .

11.Քորդվորների տիպ: Ընդհանուր բնութագիրը կենսագործնեության և կառուցվածքիառանձնահատկությունները:Նշտարիկի կառուցվածքը և կենսագործնեությունը:

12.Հայաստանում հանդիպող ձկները և դրանց պահպանությունը:

13.Երկկենցաղների դաս:

Կառուցվածքը,կենսգաործնեության առանձնահատկությունները, դերը բնության մեջև մարդու կյանքում:

14.Սողուների դաս:

Թեփուկավորներ , կոկորդիլոսներ: Ընդհանուր բնութագիրը,ծագումը,կառուցվածքային և կենսգաործունեության առանձնահատկությունները:

15.Թռչուների դաս:

1.Ընդհանուր բնութագիրը,

ծագումը, բազմացումը և զարգացումը, կենսագործնեությանառանձնահատկությունները,  դերը   բնության մեջ և մարդուկյանքում:

2.Հայաստանում հանդիպող թռչունները և դրանց պահպանությունը:

16.Կաթնասունների դաս:

1.Կառուցվածքը,կենսագործնեության առանձնահատկությունները, դերը բնությանմեջ և մարդու կյանքում:

2.Հայաստանում հազվադեպ հանդիպող տեսակների պահպանման միջոցառումներ: