Posted in մաթեմատիկա

Հունիս 1-8 ստուգատես

 • Տնից դուրս գալիս, զբոսնելիս, հեծանվավարության, տրանսպորտային երթևեկության ժամանակ սովորողները ընտանիքի անդամների հետ չափում են այն հեռավորությունը՝ ճանապարհը, որն անցնում են:

3 կմ։

 • Ճանապարհն անցնելիս սովորողները չափում են այն ժամանակը, որի ընթացքում անցնում են ճանապարհը:

30 րոպե

 • Ճանապարհն ու ժամանակը ֆիքսելուց հետո սովորողները կազմում են խնդիր և հաշվում  արագությունը։(կարող են լուծել նաև հակադարձ խնդիրներ՝ գտնել ճանապարհը, եթե ունենք ժամանակն ու արագությունը, գտնել ժամանակը, եթե ունենք արագությունն ու ճանապարհը)։

Ես և եղբայրս  այգի գնալուց անցնում ենք 3 կմ և հասնում ենք 60 րոպեում: Քանի րոպեում ես կանցնեմ 10 կմ:

Լուծում

1) 10.60=600

2) 600:3=200 րոպեյում

Posted in մաթեմատիկա

Ամփոփում Ապրիլ

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/03/3-4-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/13/13-4-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/14/14-4-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/17/16-4-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/20/20-4-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/22/22-4-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/24/24-4-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/26/27-4-2020/

 

Posted in մաթեմատիկա

Ամփոփում Փետրուար

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/02/746/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/03/4-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/06/6-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/10/7-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/11/11-2-2020-2/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/13/12-2-2020-2/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/18/18-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/19/19-2-202/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/20/20-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/25/25-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/26/26-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/27/27-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/29/28-2-2020/

 

Posted in մաթեմատիկա

ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇ

Շրջանակի մեջ վերցրու 1 – 10-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները:

1․-Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 5 է, միավորը 4, իսկ մնացած կարգերում գրված է 7:

 • 77475
 • 77574
 • 75774
 • 74775

2․-Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 5 թվանշանը:

 • 5-ով
 • 50-ով
 • 500-ով
 • 5000-ով

3․- Ընտրի՛ր տրված թվերից այն թիվը, որը 6-ի հնգապատիկից մեծ է 10-ով:

 • 21
 • 40
 • 56
 • 60

4․- Ընտրի՛ր տրված թվանշաններից այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն` կստանաս անհավասարություն. 7 կմ 50 մ > 7 կմ * 1մ

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

5․-Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով:

 • 2466, 5159, 78427, 62436
 • 2466, 5159, 62436, 78427
 • 78427, 62436, 2466, 5159
 • 78427, 62436, 5159, 2466

6․-Անին գնեց 800 գ պանիր: Նա պիցայի համար օգտագործեց այդ պանրի  մասը: Քանի՞ գրամ պանիր նա օգտագործեց:

 • 100 գ
 • 200 գ
 • 400 գ
 • 600 գ

7․-Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է  5 կգ 7 գ -ը գրամներով:

 • 507 գ
 • 5700 գ
 • 5070 գ
 • 5007 գ

8․-Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է  5 ժ 42 ր-ն րոպեներով:

 • 542 ր
 • 292 ր
 • 342 ր
 • 162 ր

9․-Քառակուսու երկու կողմերի երկարությունների գումարը հավասար է 28 սմ: Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը: Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:

 • 14 սմ
 • 56 սմ
 • 112 սմ
 • 196 սմ

10․- Նշի՛ր այն գծապատկերը, որի  մասը ներկված է:

Untitled

(11- 15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրիր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում):

11.-Հաշվի°ր բեկյալի երկարությունը, եթե նրա կողմերի երկարությունները 15 սմ, 27 սմ, 35 սմ և 43 սմ են:

Պատ.`  120 սմ

12.-Հաշվի°ր բոլոր այն երկնիշ թվերի գումարը, որոնց միավորը 2 է:

Պատ. 498

13.-Դի°ր փակագծերն այնպես, որ ստացվի հավասարություն:

(3200 : 40 + 20).8 = 800

 

14.- Հաշվի°ր  2536 + 45. (48240 : 80 – 503) արտահայտության արժեքը:

Պատ.`2536 + 45. (48240 : 80 – 503)=7036

15.-օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:

1,  5,  10,  16,  23 :

(16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրու առաջադրանքներից հետո նշված տեղում):

 

16.-Ուղղանկյան լայնությունը 45 մ է, որը կազմում է երկարության  մասը: Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը:

Պատ.` 1) 45.3= 135 երկարություն

2) 45.135=6075 մ մակերեսը

17.-Գնացքը երկու օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1800 կմ ճանապարհ: Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 12 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 4 ժամ պակաս: Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը:

Պատ․ 1)12-8=4

2)2+8=10

3)1800:20=90 կմ/ժ

4)90.12=1080 կմ

Posted in մաթեմատիկա

18-5-2020

903

905

1- 240։3=80 կմ

2- 240-80=160 կմ

3- 240:4=60 կմ

4- 240-60=180 կմ

ավտոմեքենան 160 կմ

բեռնատար 180 կմ

911

911

922

925

Ա) 6.6=36 (սմ քառակուսի)  մակերես

(36:3).2=24 (սմ քառակուսի)

Բ) (24:6).4=16

927

Ա)(415:5).2=166 կգ

(480:6).5=400 դրամ

Բ) (18:3).2=12 ժամ

(320։8)․6=240 լ

Գ) (510:17).2=60 (մ քառակուսի)

(480:16).5=150 կմ

928 

ա) (800:5).3=380 գ

բ) (126:6).5= 105 էջ

929

ա) (180:3).2=120  կմ

180-120=60 կմ

բ) (8000:4).3=6000 լ

8000-6000=2000 լ

Posted in մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 4- 04.05.20-08.05.20

Անուն,ազգանուն Սերո Կարագուլլյան

1.Գտնել այն թիվ ,համապատասխանում է 1 տասհազարյակ+9հազ.+8 հարյուրյակ+2միավոր կարգային գումարելիների գումարին:

1)19812        2)19012       3)19802  4)19120  

2.Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը,եթե նրա ձախից կցագրենք 6:

1)6 անգամ      2)6000 անգամ    3)60 հազարով         4)60000  անգամ

3. Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը,եթե նվազելին մեծացվի 3-ով:

1)3 անգամ կմեծանա     2)3-ով կփոքրանա   3)3-ով կմեծանա    4)30 անգ.կմեծանա

4.Ընտրի’ր այն թիվը,որը վանդակի փոխարեն դնելով`կստանաս ճիշտ անհավասարություն`     30տ 8ց <30տ □կգ

1)8կգ        2)15կգ           3)950 կգ             4)59կգ

5.Որտե՞ղ են անվանական մեծությունները դասավորված նվազման կարգով:

1)9տ,  7տ,    16տ,   5ց,  25տ

2)8տ3կգ,  9ց,  15տ9ց,   8կգ

3)3ժ56ր,  4ժ,   3օր,  5ժ,  4օր

4)6կմ,   7մ,   20դմ,   20սմ,  10մմ

6.Գտի’ր այն թիվը,որի մեկ ութերորդ մասը հավասար է 29-ի:

1)266           2)160         3)232      4)265

 1. 3ժ 25ր-ն արտահայտի’ր րոպեներով:

1)209ր       2)250ր        3)205ր    4)2500ր

 1. 5կմ 20դմ-ն արտահայտի’ր մետրերով:

1)5002մ      2)5020մ     3)5200մ    4)502մ

9.Ուղղանկյան պարագիծը 84սմ է:Գտնի’ր նրա լայնությունը,եթե երկարությունը 34սմ է:

1)16սմ    2)8սմ   3)6սմ  4)9սմ

10.Ո՞ր պատկերի երկու երրորդն է ներկված:

11.48սմ երկարությամբ մետաղալարից  կառուցեցին խորանարդիկ:Ինչքա՞ն էր նրա կողմի երկարությունը:

Պատ`48:12=4 սմ

12.Կազմի’ր արտահայտություն և լուծիր` 625-ը մեծացրու’ 5 անգամ,գումարի’ր 25 և արդյունքը բաժանիր 10-ի:

(625.5)+25:10=315

Պատ.`…………………………..

 1. Հաշվի’ր արտահայտության արժեքը: 7174:34×43-50×16=8273

14.Փակագծերը դի’ր այնպես,որ ստացվի ճիշտ հավասարություն:

40 × (18 – 9) : 3= 120

15.Կռահի’ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո գրի’ր ևս 3 թիվ:

2; 3; 5; 9; 17, 33, 65:

16.Հայրը հավաքեց 30 արկղ խնձոր,իսկ որդին`25 արկղ:Հայրը հավաքել էր 40 կգ ավելի, քան  որդին: Ինչքա՞ն էր հավաքել որդին,եթե յուրաքանչյուր արկղում նույն քանակությամբ խնձոր է տեղավորվում:

Պատ.`…………………………………..

17.Ուղղանկյան կողմերից մեկը մյուսից 6 սմ-ով մեծ է,իսկ այդ կողմերի գումարը 34սմ է: Գտնել  ուղղանկյան մակերեսը:

Պատ.` ……………………………………

Posted in մաթեմատիկա

27-4-2020

779

*80 կմ/ժ

*140 կմ/ժ

*100 կմ/ժ

780

անվանում ժամանակ արագություն ճանապարհ
ավտոմեքենա 4 ժ 90 կմ/ժ 360 կմ
գնացք 6 ժ 60 կմ/ժ 360 կմ

781

ա) 5ժ

բ)1) 450:50=9 ր

2)450:30=15 ր

3)9+15=24 ր

785

*

*

*

*

787

787

789

ա)220 վ  =3    ր  40   վ

840 ր = 14    ժ

62 ժ=  2  օր  14  ժ

384 տարի=  3  դար   84  տարի

բ)3600 վ=  60     ր

8000 ր= 300  ժ  800  ր

74 ժ= 3    օր  2  ժ

216 տարի=  2 դար  16  տարի

799

+ դեպի աջ

— դեպի ձախ

ա) 22+12= 34

22+12+6= 40

22-12= 10

22-12-6= 4

բ)34+11=45

34+11+5=50

34-11= 23

34-11-5=18

800

* 361

* 2010, 2009

* Ոչ, որովհետև 2010    4-ի բազմապատիկ չէ։

801

* 2020-362=1658 տարեկան կլիներ

* 301-1= 300 տարի  հետո

* 10 տարի է լրանում, 5 տարի հետո լրանում 15 ամյակը։

806

* 20 դար է անցել Քրիստոսից հետո։

*Այժմ 21-րդ դարն է։

* 1865-ը պատկանում է 19-րդ դարու։

* 21-րդ դարում եմ ծնվել ես, իսկ իմ պապիկը՝ 20-րդ դարում։

807

ա) 2010 թ․-ի Սեպտեմբեր 1-ը Չորեքշաբթի է։

բ) Բայց որովհետև 2012 թ․-ը նահանջ տարի է Սեպտեմպերի 1-ը կլինի 2011 թ․-ի օրվա երկու օր հետո, այսինքն՝ Շաբաթ։