Posted in Ֆիզիկա 7

Թոմաս Էդիսոն. Ֆիզիկա.

Թոմաս էդիսոնը ծնվել է փետրվարի 11-ին, 1847թվականին, Մայլիում, Օհայո նահանգում:

Թոքր ժամանակ նա չեր կարողանւմ կենտրոնանալ և դժվարությամբ էր սովորում: Ուսուցիչը մեկ անգամ չէ, որ ծաղրել է տղային ամբողջ դասարանի դիմաց և նւյնիսկ մի անգամ նրան անգիտակից անվանեց: Տղան դպրոցում սովորել է ընդհամենը միքանի ամիս, այնպե որ, կարդալ, գրել նրան սովորեցրել է իր մայր ուսուցչուհին:

13 տարկանում Էդիսոնը աշխատանքի ընդունվեց, ինչպես և բոլոր երեխաները նրա տարիքում: Նա վաճառում էր թղթեր և կոնֆետներ տեղական երկաթյա ճանապարհի մոտ: Երիտասարդին նույնիսկ թույլ տվեցին սարքել լաբորաորիա գնացքի հետևի մասում, որտեղ Թոմասը փորձեր էր անցկացնում: Մի խոսքով երկար չէ, հրդեհի պատճառով: Մի օր Թոմասը փրկում է մահից կայարանապետի որդուն, շարժվող գնացքի տակից, որի պատճառով զաբաղեցնում է երկաթուղային գրասենյակի հեռագրավարի պաշտոնը:

19 դարի կեսերին Էդիսոնը որոշեց փոխել աշխատանքը հեռագրական օպերատորից՝ գյուտարարի: Նա արտոնագրում է էլեկտրական ձայնագրիչը, բայց գյուտը դարձավ կոմերցիոն ձախողում:
Շուտով Էդիսոնը ստեղծում է մեզ արդեն հայտնի էլեկտրական լամպերը:

Գիտնականը մահանում է Օգոստոսի 18-ին 1931 թվականին 84 տարեկանում:

Posted in Ֆիզիկա 7

Ֆիզիկական մեծություններ.

 1. Բերեք ֆիզիկական մեծությունների օրինակներ:
  Բարձրություն(երկարություն), զանգված, արագություն, անկման ժամանակ:
 2. Ինչ է նշանակում չափել ֆիզիկական մեծությունը:
  Չափել ֆիզիկական մեծություն ՝ նշանակում է, այն համեմատելնույնատիմ մեծության հետ, որն ընդունված է որպես միավոր:
 3. Ինչ ֆիզիկական սարքեր գիտեք:
  Չափեզր, չափաքանոն, չափագլան, վայրկյանաչափ, սենյականին և բժշկական ջերմաչափ:
 4. Ինչ է չափիչ սարքի սանդղակը:
  Ֆիզիկայի և տեխնիկայի զարգացմանը զուգընթաց չափիչ սարքերը կատարելագործվել են և բարդացել: Ցանկացած չափիչ սարք ունի սանդղակ:
 5. Ինչն են անվանում սանդղակի բաժանման արժեք:
  Երկու հարևան գծիկների միջը եղած հեռավորությունը անվանում են բաժանման արժեք:
 6. Որն է սարքի չափման սահմանը:
  Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը կոչվում է սարքի չափման սահման:
 7. Ինչից է կախված չափման սխալը:
  Չափման սխալը կախված է բաժանման արժեքից:
 8. Որն է կոչվում ուղղակի և որը անուղղակի չափում: Բերեք օրինակներ:
  Ուղղակի են անվանում այն չափումը, որը կատարվում է չափիչ սարքի միջոցով, ինչպես, օրինակ, ջերմաստիճանի չափումը ջերմաչափով, զանգվածի չափումը լծակավոր կշեռքով և այլն: Անուղղակի են անվանում այն չափումը, երբ տվյալ մեծության արժեքը որոշվում է այլ մեծությունների ուղղակի չափման միջոցով:
 9. Հնարավոր է արդյոք սանտիմետրական  բաժանումներ ունեցող չափաքանոնով երկարություն չափել 1մմ-ի ճշտությամբ:
  Այո, հնարավոր է:
 10. Ինչպես կարող եք միլիմետրական բաժանումներով քանոնով չափել ֆիզիկայի դասագրքի թերթի հաստությունը
  Չափելով գրքի թերթերի հաստությունը և բաժանում ենք այն թերթերթերի քանակի վրա և ստանում ենք մեկ թերթի հաստությունը։
Posted in Ֆիզիկա 7

1. ի՞նչ է փորձը և ինչո՞վ է այն տարբերվում դիտումից։

Դիտելով ընդհամենը կարելի է եզրակացություն անել, իսկ փորձով կարելի է գտնել բոլոր հարցերի պատասխանը:

2․Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ։

3.Ի՞նչ է նշանակում չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն:

4.Գրիր երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք

5.Ի՞նչ չափիչ   սարքեր    եք ճանաչում: Թվարկեք

6.Այդ սարքերը ի՞նչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում

7.Ի՞նչ է չափիչ սարքի սանդղակ

8.Ո՞րն է չափիչ սարքի չափման սահմանը

9.Ի՞նչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք

10.Ինչի՞ց է կախված չափման սխալը

Posted in Ֆիզիկա 7

Թեմա․Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան։Ֆիզիկական երևույթներ։Դիտումներ և փորձեր։

1.ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը:

«Ֆիզիկա» բառը առաջացել է հունարեն՝ ֆյուզիս բնության բառից, որը բնության երևույթների մասին է։

2.ո՞րն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը։

Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրն է ճանաչել բնության օրենքները տարբեր նյութերի հատկությունները և օգտագործել դրանք մարդկանց օգտին։

3.ի՞նչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան։

Ֆիզիկան ուսումնասիրում է ֆիզիկական երևույթները՝ մեխանիկական, ջերմային, էլեկտրական, մագնիսական, լուսային, ատոմային և միջուկային։

4.քննարկել  ի՞նչ է բնությունը։

Բնությունը այն ամենի ամբողջությունն է ինչը շրջապատում է մարդուն՝ ջուրը, ծառը, օդը, հողը ․․․

5.ի՞նչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով։

Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները անվանում են բնության երևույթներ։

6.բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ։

Արեգակը ջերմացնում է Երկիրը, սակայն նաև երաշտի պատճառ է դառնում։

7.թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները։

Աստղագիտություն, երկրաբանություն, օդերևութաբանություն, կեսաբանություն։

8.ի՞նչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակնե։

Մեզ շրջապատող յուրաքանչյուր առարկա անվանվել է ֆիզիկական մարմին։

Օրինակ՝ սեղան, մատանի, մատիտ․․․

9.ի՞նչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:

Ինչից բաղկացած է ֆիզիկական մարմինը կոչվում է՝ նյութ ։

Օրինակ ՝ ոսկի, փայտ, ջուր․․․

10.ի՞նչ է մատերիան

11.ինչպ՞ես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին

12.ի՞նչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից

13Ի՞նչ է վարկածը

14.Ի՞նչ է օրենքը

15.Ի՞նչ է  ֆիզիկական տես ությունը