Posted in English 7

Teenagers earning money

2-save 3-earn 4-Saturday job 5-spend 6-pocket money 7-waste 8-Full time.1-Full-time work is commonly considered to be 40 hours or more working time per week, while part-time employment is usually less than 30 hours a week

2- Is that earn is to receive payment for work while spend is to waste or wear away

3-Spending vs saving: how to find the perfect balance.

4- You can spend your money on something, but if you buy more than it is necessary or on things that are not useful, you are wasting money.

Posted in Հայոց Լեզու 7

Գործնական Քերականություն

1․ Ստուգի՛ր տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված, և սխալներն ուղղի՛ր:

Ա. Արդար, դրդել, զվարթ, արդյոք, որդի, արդյոք, բրդել, կարդալ, երդում, արդյունք, արթնանալ, վաղորդյան, շքերթ, օրիորդ :

Բ. Ընդամենը, խնդիր, շանթահարել, ընդունել, կենդանի, ընդհանուր,դադար, օդանցք, անօթևան, բացօդյա:

2․ Ա և Բ խմբերի բառերի գրությունը համեմատի՛ր: Ինչո՞ւ են Բ խմբի բառերը ն-ով գրվում:

Ա. Ամբիոն, ամբարտավան, ամբար, ամբողջ, զամբյուղ, ըմբիշ, ամպ, ամփոփ, ամփոփում, համբերել, ճամպրուկ, ճամփա, փամփուշտ:

Բ. Անբուժելի, անբարյացկամ, անպարտ, անպայման,անպատրաստ, անփոխարինելի, անփույթ:

Որովհետև Բ խմբի բառերը ածանցավոր բառեր են։

3․ Ընդգծված բառերի և բառակապակցությունների փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշները:

, , գահավիժում էր

Մի անգամ Սահարայի բեդվին ցեղերի մի քանի առաջնորդներ Փարիզի մոտ մեծ ջրվեժ տեսան:Սովորական ջրվեժ էր, որ բյուրեղապակե կոթողի նման ընկնում էր գնալ ցած:

Բայց բեդվինները հիացել էին: սքանչացել էին:

Անապատում մարդիկ քանի՜ օր են թափառում դեգերում ջրհորին հասնելու համար: Քանի՜ ժամ են փորում նորից ու նորից անընդհատ փլչող ավազը, մինչև որ փոսի հատակին ջրիկ ցեխ երևա: Հայտնվի

Ջրի ամենափոքրիկ շիթերից կաթիլ անգամ հողի վրա բոցկլտում են վառվում խոտի վառ կանաչ զմրուխտ կայծերը: Երբ մի տեղ անձրև է գալիս, ամբողջ Սահարայից մարդիկ շտապում են տեսնելու այդ տեղը վայրը: Բեդվինները պատրաստ են հարյուրավոր կիլոմետրեր կտրել անցնելու, որպեսզի տեսնեն, թե խոտն ինչպե՞ս է աճում:

Բեդվինները ուղղակի պարզապես չէին կարողանում այդտեղից հեռանալ: Նրանք խնդրեցին շտապեցնող հյուրընկալին.

-Սպասենք, մինչև ջուրը վերջանա կտրվի:

4. Բառաշարքում առանձնացնել հոմանիշ բառերի վեց զույգ:
ա) Գոտեմարտիկ-ըմբիշ

բերկրանք-հրճվանք

կողով-զամբյուղ

ատելություն-հակակրանք

ուժ-զորություն

երաշխիք-գրավական:
բ) Արահետ-կածան

թագավոր-գահակալ

անուրջ-երազանք

հարգանք-ակնածանք

դրախտ-եդեմ

երեկո-մթնշաղ
գ) Ագահ-անկուշտ

ապերախտ-երախտամոռ

երկչոտ-անհամարձակ

դյութական- կախարդական

խարտյաշ-ոսկեգույն

արդարացի-շիտակ
դ) Բերկրանք-խանդավառություն

կարեկցանք-խիղճ

դեզ-կույտ

իրիկնամուտ-վերջալույս

պատնեշ-պարիսպ

խինդ-եռանդ
ե) Ծածուկ-գաղտնի

համեստ-խոնարհ

կայուն-ամուր

հիասքանչ-զմայլելի

անմիտ-ապուշ

խոժոռ-մռայլ

5. Ստեղծագործական աշխատանք

Առաջին ձյունը
Ձյան փաթիլի պատմությունը
Ձյունը իր երգն է երգում