Առաջատար
Posted in Բնագիտություն 5

Իմ երկրագործական ամառը

Ուսումնական ամառ նախագծի նպատակն է սովորողները  երկագործական աշխատանքերի մասնակից լինեն  (բերքահավաք, խոտհունձ ) :
Սովորողները օգնեն  ծնողներին, տատիկին, պապիկին բակային աշխատանքներ  և  բերքահավաք  իրականացնելիս :
Եթե սովորողները գտնվում են գյուղում, ինչ գյուղատնտեսական աշխատանքներ են  կատարում, կարող են նկարագրել, որպեսզի իրենց ընկերներն էլ տեղեկանան իրենց կատարած աշխատանքների մասին

Նախագծի ընթացքը  ընտանեկան դպրոցում

Երկրագործական աշխատանքներ և միջավայրի խնամք իրականացնել:
Նախագծի ընթացքը նկարագրել պատումի, տեսանյութի տեսքով և աշխատանքներ հրապարակել բլոգում:

Posted in Քիմիա 7

Հունվարի 30-ից Փետրվարի 3

1.-Մենդելեևը համակարգման հիմք ընդունեց տարրի ատոմային կշիռը, որպես ճշգրիտ չափելի ու կասկած չհարուցող հիմնարար քանակական հատկանիշ։

2․- Նա բացահայտեց, որ որոշակի թվով տարրերից հետո նկատվում է հատկությունների կրկնություն, այսինքն՝ ատոմային կշռի մեծացման հետ տարրերի շարքում հստակ դիտվում է հատկությունների պարբերականություն, էլ ավելի կարևոր հայտնություն էր այն, որ պարբերաբար կրկնվում էին նաև փոփոխության բնույթն ու ընթացքը մեկ տարրից մյուսին անցնելիս։

3․-ցեզիումի օքսիդ Cs20

հիդրօքսիդ OH

ֆտորիդ F

քլորիդ CL

4.-LiCl

NaCl

KCl

HCl

Cl

5.-Պարբերական կախման մեջ

Posted in English 7

Teenagers earning money

2-save 3-earn 4-Saturday job 5-spend 6-pocket money 7-waste 8-Full time.1-Full-time work is commonly considered to be 40 hours or more working time per week, while part-time employment is usually less than 30 hours a week

2- Is that earn is to receive payment for work while spend is to waste or wear away

3-Spending vs saving: how to find the perfect balance.

4- You can spend your money on something, but if you buy more than it is necessary or on things that are not useful, you are wasting money.

Posted in Հայոց Լեզու 7

Գործնական Քերականություն

1․ Ստուգի՛ր տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված, և սխալներն ուղղի՛ր:

Ա. Արդար, դրդել, զվարթ, արդյոք, որդի, արդյոք, բրդել, կարդալ, երդում, արդյունք, արթնանալ, վաղորդյան, շքերթ, օրիորդ :

Բ. Ընդամենը, խնդիր, շանթահարել, ընդունել, կենդանի, ընդհանուր,դադար, օդանցք, անօթևան, բացօդյա:

2․ Ա և Բ խմբերի բառերի գրությունը համեմատի՛ր: Ինչո՞ւ են Բ խմբի բառերը ն-ով գրվում:

Ա. Ամբիոն, ամբարտավան, ամբար, ամբողջ, զամբյուղ, ըմբիշ, ամպ, ամփոփ, ամփոփում, համբերել, ճամպրուկ, ճամփա, փամփուշտ:

Բ. Անբուժելի, անբարյացկամ, անպարտ, անպայման,անպատրաստ, անփոխարինելի, անփույթ:

Որովհետև Բ խմբի բառերը ածանցավոր բառեր են։

3․ Ընդգծված բառերի և բառակապակցությունների փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշները:

, , գահավիժում էր

Մի անգամ Սահարայի բեդվին ցեղերի մի քանի առաջնորդներ Փարիզի մոտ մեծ ջրվեժ տեսան:Սովորական ջրվեժ էր, որ բյուրեղապակե կոթողի նման ընկնում էր գնալ ցած:

Բայց բեդվինները հիացել էին: սքանչացել էին:

Անապատում մարդիկ քանի՜ օր են թափառում դեգերում ջրհորին հասնելու համար: Քանի՜ ժամ են փորում նորից ու նորից անընդհատ փլչող ավազը, մինչև որ փոսի հատակին ջրիկ ցեխ երևա: Հայտնվի

Ջրի ամենափոքրիկ շիթերից կաթիլ անգամ հողի վրա բոցկլտում են վառվում խոտի վառ կանաչ զմրուխտ կայծերը: Երբ մի տեղ անձրև է գալիս, ամբողջ Սահարայից մարդիկ շտապում են տեսնելու այդ տեղը վայրը: Բեդվինները պատրաստ են հարյուրավոր կիլոմետրեր կտրել անցնելու, որպեսզի տեսնեն, թե խոտն ինչպե՞ս է աճում:

Բեդվինները ուղղակի պարզապես չէին կարողանում այդտեղից հեռանալ: Նրանք խնդրեցին շտապեցնող հյուրընկալին.

-Սպասենք, մինչև ջուրը վերջանա կտրվի:

4. Բառաշարքում առանձնացնել հոմանիշ բառերի վեց զույգ:
ա) Գոտեմարտիկ-ըմբիշ

բերկրանք-հրճվանք

կողով-զամբյուղ

ատելություն-հակակրանք

ուժ-զորություն

երաշխիք-գրավական:
բ) Արահետ-կածան

թագավոր-գահակալ

անուրջ-երազանք

հարգանք-ակնածանք

դրախտ-եդեմ

երեկո-մթնշաղ
գ) Ագահ-անկուշտ

ապերախտ-երախտամոռ

երկչոտ-անհամարձակ

դյութական- կախարդական

խարտյաշ-ոսկեգույն

արդարացի-շիտակ
դ) Բերկրանք-խանդավառություն

կարեկցանք-խիղճ

դեզ-կույտ

իրիկնամուտ-վերջալույս

պատնեշ-պարիսպ

խինդ-եռանդ
ե) Ծածուկ-գաղտնի

համեստ-խոնարհ

կայուն-ամուր

հիասքանչ-զմայլելի

անմիտ-ապուշ

խոժոռ-մռայլ

5. Ստեղծագործական աշխատանք

Առաջին ձյունը
Ձյան փաթիլի պատմությունը
Ձյունը իր երգն է երգում

Posted in Պատմություն 7

Ամփոփում

Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում
1. Ինչու ենք ուսումնասիրում պատմությունը:

Որ պեսի իմանանք հին պատմությունը։

2. Ընտրել մեր անցած թեմաներից ձոզ համար ամենահետաքրքիրը, ներկայացնել , հիմնավորել:
Բացատրել բառեր.

Ավատատեր, աստիճանակարգություն, Զորանամակ, Գահնամակ, Նիկիական հավատո հանգանակ, Ձեռնադրություն, Տիեզերական ժողով, առաքյալ, Ճգնակեցություն, Գրաբար, Սաղմոս , Առաքինություն ,Կոտակ, Տաճար Մայրի, Կանգուն ,Ուրացող ,Բորոտ ,Ուրուկ Հրովարտակ , Աշխատող ձեռք ,Առաքինի ,Սլաքներ ուղղել :

3.Փորձեք ստեղծել ձեր քաղաքը
Անվանումը մեծ Սերոաստան
Տարածքը Բրազիլիա
Կրոնը Սերյուս
Օրենսգիրքը Ֆուդբոլ խաղալ
Կրթությունը/ ինչպիսի դպրոց կբացեիք/ Դաս անել։

4.Նշել 5ցանկություն, նպատակ, որ ցանկանում եք իրակականան հաջորդ տարի:

Ես Կուզեյի Աշխարհի խաղերը լինեն Հայաստանում և հաղթի հայաստանը։

Ես Կուզեյի ֆուտբոլիստ լինեի և խաղայի Բարսելոնայում։

Ես կուզեյի մեր դասարանում աղջիկ չլիներ։

Ես կուզեյի գնամ Աշխարհի խաղերին։

Ես կուզեյի ևրատեսիլին մասնագցեյի։

5.Ինչ քայլեր եք ձեռնարկում, երբ ուզում եք ծնողները կատարեն ձեր ցանկությունները:

Համոզում ենք։

Posted in Հայոց Լեզու 7

Ցուցական դերանուններ

Ցուցական դերանուններ. մատնացույց են անում առարկա, հատկություն, քանակ, գործողության տեղ և ձև՝ առանց դրանք անվանելու:
1.Ընդգծի՛ր ցուցական դերանունները:
Դա առաջին գրադարանն է Հայաստանում:
Սա է իմ ասելիքը, ավելացնելու ոչինչ չունեմ:
-Ձեր ասած խանութը գտնվում է այստեղ՝ այս փողոցում:

Սա, դա, նա ցուցական դերանունները գործածվում են և՛ անձի, և՛ իրի փոխարեն: 
Ցուցական դերանունների հոլովումը: 

Ուղղական   սա     սրանք    դա      դրանք    նա    նրանք
Սեռական    սրա   սրանց դրա դրանց նրա նրանց
Տրական      սրան  սրանց դրան դրանց նրան նրանց
Հայցական
Բացառական
Գործիական
Ներգոյական

Այլ ցուցական դերանուններ ՝ այս, այդ, այն, այստեղ, այդտեղ, այնտեղ, այսքան, այդքան, այնքան, այսպես, այդպես, այնպես, այսչափ, այնչափ, այդչափ…

Ցուցական դերանունները կազմությամբ լինում են պարզ, բարդ:
2. Նշել տրված ցուցական դերանունների կազմությունը՝  այսքան, սա, այսչափ, նույնտեղ, այն, դա, այսպես, այնտեղ,  այդ, սույն, մյուս, այնպիսի:
պարզ- սա, այն, դա, այդ, սույն, մյուս
բարդ-այսքան, այսչափ, նույնտեղ, այսպես, այնտեղ, այնպիսի

3. Սա ինձ համար ամբողջն է:  Գտի՛ր ենթական:
Բնակարանի տերերը սրանք են: Գտի՛ր ստորոգյալը:

Կետադրե՛լ տեքստը.

Արև, մի կեսօր Կաքավաբերդի քարափով բարձրանում էին՝ երեք ձիավոր։ Ոչ միայն զգեստից, այլև՝ ձի նստելուց երևում էր, որ առաջին երկու ձիավորը քաղաքի մարդիկ են և չեն տեսել ո՛չ Կաքավաբերդը, ո՛չ նրա քարափը։

Երրորդ ձիավորը նրանց ուղեկցում էր, և մինչդեռ առաջինները պինդ բռնել էին ձիերի բաշից, համարյա թե կռացել` հավասարակշիռ մնալու,— վերջին ձիավորը քթի տակ մռմռում էր մի երգ`մելամաղձոտ ու հուսահատ, ինչպես՝ ամայի ձորը, տխուր քարափը և հեռավոր գյուղը։

Բերդի գլխին նստած ամպը վարագույրի պես մե՛կ ետ էր քաշվում, երևում էին պարիսպները, մե՛կ ծածկում էր կատարը։ Առաջին ձիավորը աչքը պարիսպներից չէր հեռացնում։ Նրա գլխում բերդի պատմությունն էր մագաղաթյա մատյաններում, գրած խոսքերը իշխանական օրերի մասին, երբ զրահապատ ձիերի սմբակները դոփում էին երկաթյա մուտքի առաջ և ավերից դարձող նրա համհարզները ճոճում էին նիզակները։ Ակնոցի արանքից, նրա ուսյալ աչքերը տեսնում էին զրահավորներին մագաղաթյա մատենագրին, եղեգնյա գրչով նրանց գովքը հորինելիս և նա լսում է հնօրյա ձիերի դոփյունը։ Ի՜նչ դժվար էր նրա համար քարափը, որով քարայծի նման մագլցում էին երբեմնի տերերը։

Գրիր տրված բառերի նույնարմատ հականիշ ածականները:

Անխռով-խռով
գեղեցիկ-տգեղ
բարձրակարգ-ցածրակարգ
խոտոր-ուղիղ
երերուն-հաստատուն
տարակուսելի- անկասկած
արտաքուստ-ներքուստ
անզարդ-զարդարուն
ամոթխած-չքաշվող
աղմկոտ-անաղմուկ
արատավոր-անարատ
քաղցրահամ-դառնահամ
ընչատեր-աղքատ
թեթևաբարո-ծանրաբարո
ժպտադեմ-թթվադեմ
բարեգութ-անգութ
արդարացի-հանցավոր
վսեմաշուք-անշուք
լավագույն-վատ
նորագույն-վաղեմի