Posted in Uncategorized

Գյումրու բերդերը

Գյումրիում կան երեք կանգուն բերդեր։ Գյումրու՝ Սև, Կարմիր և Պայտաձև բերդերը։

«Սև բերդը» կառուցվել է 1834 թ.: Անիի ստորգետնյա կառույցների նման Սև բերդի համար էլ ստորգետնյա ուղիներ են կառուցել և բերդից ճանապարհներ են եղել դեպի Մայր Հայաստան հուշարձանը և «Կարմիր» բերդը։

«Սև բերդը» եղել է պաշտպանական կառույց և ծառայել է որպես զինվորական բանտը։ Գյումրեցիները «Սև բերդին» անվանում են «Սև Ղուլ»:

Երկու բերդերից և ոչ մեկը ռազմական գործողությունների չի մասնակցել, այլ լոկ ծառայել են թշնամուն սաստելու համար։

https://rkekejyan.wordpress.com/2021/01/16/%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b4%d6%80%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b4%d5%b7%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9%d5%b6-%d5%b8%d6%82/

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s