Posted in մաթեմ 5

Թվաբանական օրենքներ  կոտորակների գումարման համար

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1 Օգտագործելով կոտորակների գումարման օրենքները՝ հաշվեքառավել հարմար եղանակով․

7/25+2/5+6/25=7/25+10/25+6/25=23/25

9/32+7/4+15/32=9/32+56/32+15/32=/32

16/18+1/3+7/18=16/18+6/18+7/18=28/18

11/35+16/7+3/35= 11/35+80/35+3/35=94/35

71/42+13/6+25/42=71/42+91/42+25/42=

17/64+9/16+ 33/64= 17/64+36/64+33/64=86/64

2. Ի՞նչ կոտորակներ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն․ որպեսզի ստացվի հավասարություն․

?=3/25+7/15+4/15=9+35+20/75=64/75

?=8/39+11/3+64/39=64+8+33/39=105/39

?=2/55+10/33+6/33=6+50+30/165=86/165

?=7/36+5/3+8/3=7+60+94/36=163/36

?=71/44+4/44+5/4=71+9+55/44=135/44

?=45/28+5/21+8/21=135+20+32/84=187/84

3. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը դմ է, լայնությունը՝ դմ, իսկ երկարությունը բարձրության և լայնության գումարից ավելի է վերջինիս  մասով։ Որքա՞ն է ուղղանկյունանիստի երկարությունը։

?=45/14+10/7+8/65=l12+2925+1300/910=4337/910

Posted in Մայրենի 5

Խիղճը

  • Ի՞նչ է խիղճը, ինչի՞ համար է խիղճը : Քննարկի՛ր ծնողներիդ հետ, ձայնագրի՛ր կամ տեսագրի՛ր  ձեր ընտանեկան քննարկումը :

Խիղճը մարդկային վատ զգացմունք է, ներքին գիտակցում է, բարոյական պատասխանատվության զգացում է։

  • Գրի՛ր ստեղծագործական աշխատանք «Խիղճը» վերնագրով:

Լինում է չի լոինում մի տատիկ է լինում։ Այս տատիկը թոռնիկ ուներ։

Օրերից մի օր այս երեխան հիվանդնում է։ Տատիկնն ու թոռնիկը գնում են Հիվանդանոց։ Հիվանդանոցում տեղ չկար, սակայն տեսնում են մի սենյակ կա այնտեղ հիվանդանոցի տնորենն է գնած։ Տատիկը խնդրում է տնորենից, որպեսզի վեր կացի և իր տեղը զիչի թոռնիկին։ Սակայն անխիղճ բժիշկը տեղ չի տալիս հիվանդին։

Տատիկը բարձրաձայն գոռում է հիվանդանոցոեւմ․

—Ա՜յ անխիղճ բժիշկ։