Posted in մաթեմ 5

խառը թվերի բազմապատկում

Կատարեք  խառը թվերի բազմապատկում։

 149/12.23/3=3427/36

=29/12.11/6=319/72

=95/24.7/4=665/96

=101/7.57/5=5757/35

=300/25.602/100=180600/2500=1806/25

=101/11.17/3=1717/33

=98/10.17/3=1666/30

=363/18.17/12=6171/216

Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի  հավասարություն։

Ուղղանկյան երկարությունը 2 անգամ մեծ է նրա լայնությունից, հաշվեք ուղղանկյան  մակերեսը, եթե նրա լայնությունը   դմ է։

=723/36.199/24=143877/864

Ուղղանկյան երկարությունը 2 անգամ մեծ է նրա լայնությունից, հաշվեք ուղղանկյան  մակերեսը, եթե նրա լայնությունը   դմ է։