Posted in Մայրենի 5

Առավոտ

Երկար, մութ գիշերէ ետք վերչապես ծագում է արեգակը և երկինքը բացվում է, լուսավորվում է արևի շողերով։ Մարդը ուզում է քնել և արթնանալ խաղաղ երկնքում։ Ամեն առավոտ խաղաղություն եմ մաղթում բոլորին։

Posted in մաթեմ 5

Երրորդ ուսման շրջան

Երրորդ ուսման շրջանում մեր սովորած թեմաները՝

1․- Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունները և հավասարության պայմանը։

2․- Կոտորակները բերել ընդհանուր հայտարարի։

3․- Կոտորկների գումարում։

4․- Կոտորկների համեմատում։

5․- Կոտորկների հանում։

6․- Կոտորկների բաժանում։

7․- Կոտորկների բազմապատկում։

8․- Խառը թվերի՝ գումարում, հանում, բազմապատկում, բաժանում

9․- Մնացորդով բաժանում։

Posted in մաթեմ 5

Ամփոփում

1 Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

 • [12,8] 24
 • [7,8] 56
 • [4,5] 20
 • [3,11] 33
 • [5,12] 60

2 Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

 • (15,18) 3
 • (24,12) 12
 • (180,6) 6
 • (12,18) 6
 • (15,35) 5

3 Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․ 

36=1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

 369=1, 3, 41, 123, 369

 48=1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 24, 48

75=1, 3, 5, 15, 25, 75

4

 • կոտորակները ներկայացրու 75 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

1/15,1/5,2/5=5/75,15/75,30/70

 •  կոտորակները բեր ամենափոքր ընդհանուր հայտարարի: Ո՞րը կլինի ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը։

12

5 Կոտորակները դասավորե՛ք

 • աճման կարգով․ 

9/23<18/23<22/23<24/23<27/23

1/2<2/3<3/4<5/6<7/8<8/9<9/10<11/12

 • նվազման կարգով․

 
=291/8>91/8>23/8>17/8>5/8>3/8>1/8>9/9

=11/3>5/4>7/6>9/8>5/6>7/9>5/7>3/8

6

 • Գումարեք կոտորակները։

=163/16

=37/20

 • Կատարեք կոտորակների հանում։

=21/18

=17/15

 • Կատարեք բազմապատկում․

=20/72

=60/18

 • Կատարեք բաժանում։

=24/10:4/7=24/10.7/4=168/40

=14/6:7/6=14/6.6/7=98/36

7․

 • Գումարեք  խառը  թվերը։

=290/19+68/19=358/19

 • Կատարեք  խառը թվերի հանում։

=41/18-14/9=41/18-28/18=13/18

 • Կատարեք  խառը թվերի բազմապատկում։

=71/16.72/6=5112/96

 • Կատարեք  խառը թվերի բաժանում։

=199/13:53/9=199/13.9/53=1791/689

8․ Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։ 

1331 ծավալը

9․ Շրջանաձև վազքուղու մեկնարկային կետից միաժամանակ 1ուղղությամբ դուրս եկան երկու հեծանվորդ։ Քանի՞ րոպեից նրանք նորից կհանդիպեն մեկնարկային կետում, եթե նրանցից մեկը մի լրիվ պտույտը կատարում է 8 րոպեում, մյուսը՝ 10 րոպեում։

80 րոպե

Posted in Մայրենի 5

Մայիս 20

87, ութսունյոթ

76, յոթանասունվեց

229,երկու հարյուր քսանինը

5467, հինգ հազար չորս հարյուր վաթսունյոթ

3000079, երեսուն հազար յոթանասունինը

906278, իննսուն հազար վեց հազար երկու հարյուր յոթանասունութ

49, քառասունինը

34, երեսունչորս 751, յոթ հարյուր հիսունմեկ