Posted in մաթեմ 5

Երրորդ ուսման շրջան

Երրորդ ուսման շրջանում մեր սովորած թեմաները՝

1․- Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունները և հավասարության պայմանը։

2․- Կոտորակները բերել ընդհանուր հայտարարի։

3․- Կոտորկների գումարում։

4․- Կոտորկների համեմատում։

5․- Կոտորկների հանում։

6․- Կոտորկների բաժանում։

7․- Կոտորկների բազմապատկում։

8․- Խառը թվերի՝ գումարում, հանում, բազմապատկում, բաժանում

9․- Մնացորդով բաժանում։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s