Posted in Ֆիզիկա 7

Ֆիզիկա 7

1.Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի իր արագությունը,թե ոչ:

Մարմինը կպահպանի իր դադարի վիճակը կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժումը։ 

2.Բերել մարմինների փոխազդեցության օրինակներ

Եթե որկու սայլակներ թիթեղով իրար միացնենք և թիթեղը այրենք, երկու սայլակներն էլ կփոխազդեն։

3.Մարմնի որ հատկությունն է կոչվում իներտություն։

Արագությունը ակնթարթորեն չփոխելու հատկությունը անվանում են իրենտություն։

4.Որ մեծությունն են անվանում մարմնի զանգված

Զանգվածը մարմնի իներտության քանակական չափն է։

5.Ինչպես կարելի է չափել մարմնի զանգվածը

Չափել մարմնի զանգվածը նշանակում է այն համեմատել չափման տրված միավորի հետ։ 

6.Ինչ միավորներով է արտահայտվում զանգվածը

Զանգվածը արտահայտվում է տոննաով, ցենտներով, կիլոգրամով, գրամով և այլն։

7.Ինչն է զանգվածի չափանմուշը միավորների ՄՀ-ում

ա.ծանոթացում զանգվածի չափման գործիքների հետ

բ.ծանոթացում կշռման կանոններին

գ. տարբեր մարմինների զանգվածների որոշումը լծակավոր կշեռքի և կշռաքարերի միջոցով

Posted in Ֆիզիկա 7

26.11-30.11

Դաս 14

Թեման.Գիտելիքների ստուգում նախորդ թեմաների վերաբերյալ(դասեր9,10,11,12,13):

Կրկնել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ 21-ից մինչև էջ 34-ը ևէջ 40-ից մինչև էջ42 ևԳ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ17-ից մինչև էջ24-ը,և էջ29-ից մինչև էջ30,

Վ.Ի Լուկաշիկի խնդրագրքից էջ17-18 ՝ 113 խնդրից մինչև 125 խնդիրը:Ուշադրություն եմ դարձնելու խնդիրների լուծումներում խնդրի գրելաձևի պահպանմանը:

Posted in Ֆիզիկա 7

5.11-9.11;12.11-16.11;19.11-23.11

Դասեր11,12,13

Թեման.Իներցիայի երևութը:Սովորել ֆիզիկայի  խնդիրների գրառումը և լուծումը

Քննարկվող հարցեր.

1.Ինչպես է շարժվում մարմինը,եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում

2.Որ երևույթն  է կոչվում իներցիա

3.Ինչու է վտանգավոր թռչել շարժվող ավտոբուսից

4.Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի իր արագությունը,թե ոչ:

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից սովորել էջ 40-ից մինչև էջ42

Լուծել նշված էջերի խնդիրները

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ17-ից մինչև էջ24-ը,և էջ29-ից մինչև էջ30

Վ.Ի Լուկաշիկի խնդրագրքից էջ17-18 ՝ 113 խնդրից մինչև 125 խնդիրը:

Խնդիրների լուծումներում պահպանեք խնդրի գրելաձևը:

Լրացուցիչ առաջադրանք

Պատրաստեք տեսանյութ՝ ձեր շրջապատում,առօրյայում հանդիպած իներցիայի երևույթի,հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժումների վերաբերյալ:

Տեսանյութում լինի  մեկնաբանություն և եզրակացություն,այն տեղադրեք ձեր բլոգներում ,հղումը ուղարկեք ինձ:(g.mkhitaryan@mskh.am)

ս7

Թեման ՝ինքնաստուգում

1.ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը

2.որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը

3.ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան

4.քննարկել  ինչ է բնությունը

5.ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով

6.բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ

7.թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները

8.ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ

9.ինչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:

10.ինչ է մատերիան

11.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին

12.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից

13Ինչ է վարկածը

14.Ինչ է օրենքը

15.Ինչ է  ֆիզիկական տես ությունը

16.Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ

17..Ինչ է նշանակում չափելոորևէ ֆիզիկական մեծություն:

19.Երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք

20.Ինչ չափիչ   սարքեր    եք ճանաչում: Թվարկեք

21.Այդ սարքերը ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում

22.Ինչ է չափիչ սարքի սանդղակ

23.Որն է չափիչ սարքի չափման սահմանը

24.Ինչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք

25.Ինչից է կախված չափման սխալը

Posted in Ֆիզիկա 7

1-10 5-10

ԹեմանՀաղորդակից անոթներ:Մթնոլորտային Ճնշում:Մթնոլորտային ճնշման չափումը:Տորիչելլի փորձը:Մթնոլորտային ճնշման կախումը բարձրությունից

Դասարանում քննարկվող հարցեր.

1.Որ անոթներն են անվանում հաղորդակից անոթներ

2.Որն է հաղորդակից անոթների օրենքը:Ինչպես կարելի բացատրել այդ օրենքը

3.Ինչ է մթնոլորտը

4. Ինչ գազերից է հիմնականում բաղկացած մթնոլորտը

5.Ինչու մթնոլորտի մասնիկները չեն հեռանում Երկրի մակերևույթից դեպի տիեզերք;

6.Ինչու մթնոլորտի մասնիկները չեն կուտակվում Երկրի մակերևույթին

7.Ինչու է օդը ճնշում գործադրում մարմինների վրա

Posted in Քիմիա 7, Ֆիզիկա 7

Մարմին և Նյութ։ Քիմիական նյութերի Տարածվածությունը Բնության մեջ

Մարմին և նյութ

Մեզ շրջապատում են բազմատեսակ առարկաներ, որոնցից յուրաքանչուրն ունի իր անվանումը: Օրինակ` բաժակ, սեղան, համակարգիչ և այլն:

Բոլոր առարկաներն ունեն ընդհանուր անվանում՝ ֆիզիկական  մարմին: Յուրաքանչուր ֆիզիկական մարմին ունի որոշակի ձև, զանգված ու ծավալ:  

Մարմինները լինում են կենդանի ու անկենդան: Կենդանի մարմինները միասին կազմում են կենդանի բնությունը, իսկ անկենդան մարմինները՝ անկենդան բնությունը:

nimages (1).jpg
nnimages (8).jpg
nimages (5).jpg
nimages (2).jpg

  Կենդանի մարմիններ

nimages (7).jpg
nimages (10).jpg

                քարերը՝ անկենդան                    մեքենան՝ անկենդան

 Անկենդան մարմիններ 

Նկարագրենք երկու ֆիզիկական մարմին,

Օրինակ

Ապակյա  բաժակը և երկաթյա մեխը:

nimages.jpg
nnimages (11).jpg

Բաժակը թափանցիկ է, հեշտ կոտրվում է, օգտագործում ենք տարբեր հեղուկներ ըմպելու համար, իսկ մեխը շատ ամուր է, խոնավ օդում ժանգոտվում է, օգտագործում ենք տարբեր իրեր կամ իրերի մասեր իրար միացնելու համար: 

Ինչպես տեսնում ենք, շատ կարևոր է,  թե ինչ նյութից է պատրաստված առարկան:

Բոլոր առարկաները (ֆիզիկական մարմինները) կազմված են նյութերից:

Միևնույն նյութից կարելի է պատրաստել տարբեր առարկաներ: 

Օրինակ՝ ապակուց կարելի է պատրաստել ծաղկաման, քիմիական բաժակ, փորձանոթ:

nimages (3).jpg
ndownload.jpg
nimages (16).jpg

Տարբեր նյութերից կարելի է պատրաստել միատեսակ առարկաներ:

Օրինակ՝ փորձանոթների կանգնակ կարելի է պատրաստել փայտից, պլաստմասսայից կամ երկաթից:

n4078475-1-big.jpg
ncpec36.jpg
n18693153_w640_h640_shtativy_dlya_probirok.jpg

Նյութերը  բաժանվում են երկու խմբի՝ օրգանական և անօրգանական:     

n1fe4862eb8.jpg
nimages (18).jpg

Օրգանական նյութեր       

nimages (9).jpg
nimages (13).jpg

Անօրգանական նյութեր

Posted in Ֆիզիկա 7

Լաբորատոր սարքավորումներ և դրանց հետ վարվելու ձևերը

Բաժակ — Բաժակը ապակե տարա է, որի հատակը հարթ է և լցնելու համար փոքր ծորակ է: Այն օգտագործվում է քիմիայի լաբորատորիայում հեղուկների խառնման, տաքացման և խառնման համար: Բաժակները լինում են տարբեր չափերի և ունեն մխոցի տեսք:Քիմիայի լաբորատոր բաժակներԳավաթներ

Բունսենի այրիչ — Բունսենի այրիչը մետաղական խողովակ է, որը բոց է արտադրում գազից, ինչպիսիք են մեթանը, պրոպանը կամ բուտանը: Այն օգտագործվում է լաբորատորիայում ջեռուցման և մանրէազերծման համար: Բունսենի այրիչը կրում է գերմանացի քիմիկոս Ռոբերտ Բունսենի անունը:
Բունսենի այրիչ

Կարելի — Crucibles- ը բեռնարկղեր են, որոնք օգտագործվում են շատ բարձր ջերմաստիճանի նյութերի տաքացման համար: Դրանք հիմնականում պատրաստվում են այնպիսի նյութերից, ինչպիսիք են ճենապակը, նիկելը և կավահողը:

Էրլենմայերի տափաշիշ — Սա քիմիական տափաշկի տեսակ է `կոնաձև մարմնով, գլանաձեւ ձևավորված պարանոցով և հարթ հատակով: Այն, ընդհանուր առմամբ, ունի կողքի չափման նշաններ: Այն նման է բաժակի, բայց ունի կոնաձև մարմին: Կոնի ձևը նվազեցնում է գոլորշիացումից կորուստները և օգնում է կանխել հեղուկը հեղուկը խառնելիս:
Էրլենմայերի տափաշիշ

Ձագար — Ձագարը լայն բերանով խողովակ է, որն օգնում է նյութերը թափել տարայի մեջ ՝ առանց թափվելու: Քիմիայի լաբորատորիայում խառնուրդը առանձնացնելու համար հաճախ ձագարներ օգտագործվում են ֆիլտրերի հետ միասին:
Ձագար և տափաշիշ

Ձեռնոցներ — Լաբորատոր ձեռնոցները կրելը կարևոր է մաշկը քիմիական նյութերից պաշտպանելու համար: Փորձեր կատարելիս միշտ լսեք ձեր ուսուցչին և անպայման ձեռնոցներ կրեք:
Միշտ ձեռնոցներ կրեք

Ակնոցներ — Ակնոցները շատ կարևոր են ցանկացած տեսակի փորձեր կատարելիս: Դրանք կարող են կանխել վտանգավոր քիմիական նյութերը և այլ նյութերը ձեր աչքերը վնասելուց: Միշտ կրեք ձեր ակնոցները լաբորատորիայում:
Միշտ կրեք ակնոցներ

Ավարտված գլան — Բարձր նիհար մխոց, որն օգտագործվում է ծավալները չափելու համար: Դա, ընդհանուր առմամբ, ծավալը չափելու ավելի ճշգրիտ միջոց է, քան տիպիկ բաժակը կամ կոլբան:
Ավարտված գլան

Հավանգ և կարկանդակ — Հավանգը և մուրճը օգտագործվում են կոշտ նյութերը փոշու մեջ մանրացնելու և մանրացնելու համար: Հավանգը ամանի մեջ է, իսկ պատնեշը ՝ մահակաձև փոքրիկ գործիք: Դրանք սովորաբար պատրաստվում են կերամիկայից կամ քարից:
Հավանգ և կարկանդակ

Պիպետ — նեղ ապակե խողովակ, որն օգտագործվում է հեղուկները մի տեղից մյուսը տեղափոխելու համար: Պիպետները երբեմն օգտագործվում են չափման համար: Տարբեր պիպետների ճշգրտությունը լայնորեն տատանվում է:
Պիպետ

Scoopula — Scoopula- ն սպաթուլայի տիպի մետաղական սպասք է, որն օգտագործվում է քիմիական լաբորատորիայում պինդ պինդ նյութեր հավաքելու համար, ինչպիսիք են փոշիները:

Հուզիչ գավազան — Նիհար պինդ ապակյա ձող, որն օգտագործվում է քիմիայում քիմիական նյութեր և հեղուկներ խառնելու համար: Հուզիչ գավազանը սովորաբար ունի երկար ծղոտի երկարություն և ունի կլորացված ծայրեր:

Փորձանոթ — Փորձանոթը ապակու կամ պլաստմասե խողովակ է, որն օգտագործվում է փոքր քանակությամբ հեղուկ քիմիական նյութեր պահելու, խառնելու և տաքացնելու համար: Փորձանոթները հաճախ ունենում են բռնկված գագաթ ՝ հեղուկը լցնելու համար: Նրանք ունեն տարբեր չափսեր:

Փորձանոթի ամրակ — Ստենդ, որը կառուցվել է բազմաթիվ փորձանոթներ պահելու համար:

Փորձանոթային խոզանակ — Խոզանակ, որը նախատեսված է փորձանոթները մաքրելուն օգնելու համար:

Փորձանոթային սեղմիչներ — Ամրացուցիչներ, որոնք պահում են փորձանոթները լաբորատոր փորձի ընթացքում դրանք քիմիական նյութերը տաքացնելու համար:
Փորձարկման խողովակներ ամրակի մեջ
Ometերմաչափ — նյութ, որն օգտագործվում է նյութի ջերմաստիճանը չափելու համար:

Եռանկյունի — կավե խողովակներից և մետաղալարերից պատրաստված եռանկյուն, որը կարող է դիմակայել բարձր ջերմաստիճանին: Այն հաճախ օգտագործվում է խառնարան պահելու համար:

Մետաղական շղարշ — Մետաղական շղարշը օգտագործվում է տաքացման ժամանակ բաժակաթաղանթի կամ կոլբայի աջակցության համար: Մետաղական շղարշը օգնում է հավասարապես տարածել ջերմությունը:

Posted in Քիմիա 7

Քիմիա 7

1) Քիմիական տարրի կարգաթիվը 7 է։Ո՞րն է 5 մոլեկուլ այդ տարրի ատոմներից կազմված նյութը

ա)P5 բ) N5 գ)5N2 դ)5P

2)Տարրը գտնվում է երրորդ պարբերության հինգերորդ խմբի գլխավոր ենթախմբում։Ո՞րն է այդ տարրը

ա)ազոտ բ) ֆոսֆոր գ) այլումին գ)արսեն

3)Հաշվե’ք հետևյալ երեք տարրերից յուրաքանչյուրի ատոմի իրական զանգվածը`m0-ն

ա)Ar(բոր)=11 բ)Ar(ցինկ)=65 գ)Ar(պղինձ)=64

4)Ի՞նչ է ինդեքսը,և երբ է այն օգտագործվում։

5)Գրե’ք նյութերի քիմիական բանաձևերը , եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են

ա) կալիումի երկու ատոմ և ծծմբի մեկ ատոմ

բ) ածխածնի ու թթվածնի մեկական ատոմ

Ծծումբ-Ծծումբ՝ S (լատ.՝ sulfur), քիմիական տարր է, որի նշանն է S և ատոմային թիվը՝ 16: Գտնվում է պարբերական համակարգի 6-րդ խմբի գլխավոր ենթախմբում։ Իսկ ջրածնի և թթվածնի միացություններում բաղկացած է տարբեր իոններներից, փոխազդում է համարյա բոլոր թթուների և աղերի հետ։ Ծծմբի աղերը քիչ են լուծվում ջրում։ Ցուցաբերում է ոչ մետաղական հատկություններ։ Ծծումբը մարդուն հայտնի է վաղնջական ժամանակներից։ Երկրակեղևում ծծմբի պարունակությունը 0,05 % է, հանդիպում է ինչպես ազատ (բնածին ծծումբ), այնպես էլ միացությունների՝ գերազանցապես սուլֆիդների, օրինակ՝ {\displaystyle ZnS,PbS,Cu_{2}S,FeS_{2},}{\displaystyle ZnS,PbS,Cu_{2}S,FeS_{2},} և սուլֆատների, օրինակ՝ CaSO4. 2H2O, Na2SO4. 10H2O ձևով։

Posted in Հանրահաշիվ 7

Նոյեմբեր 28

1)x=10-4=6 2)x=-3-5=-8 3)x=4-7=-3 4)x=5+6=11

5)x=2+8=10 6)x=-5+1=-4 7)x=0+3=+3 8)-x=0+4=+4 x=-4

9)-x=6-18=-12 x=+12 10)-x=-4-20=-24 x=+24 11)x=13+5=18 12)x=-4-8=-12

13)x=12:3=4 14) x=45:5=9 15)x=-20:4=-5 16)x=12:-2=-6

17)x=-18:-6=+3 18)5x=28-3=25 19)7y=26-5=21 20)9z=31+5=36

x=25:5=5 y=21:7=3 z=36:9=4

21)3a=-17+2=-15 22)4b=-13-3=-16 23)-3x=-20-34=-54 24)7x=41+8=49

a=-15:3=-5 b=-16:4=-4 x=-54:-3=+18 x=49:7=7

25)3x-7x=-28 26)5x-8x=-18 27)-5y-2y=-42 28)+3z-5z=-18

-4x=-28 -3x=-18 -7y=-42 -2z=-18

x=-28:-4=+7 x=-18:-3=+6 y=-42:-7=+6 z=-18:-2=+9

29)5x-3x=-18+38 30)2y-6y=-45+17 31)7z-3z=+3+5

+2x=+20 -4y=-28 +4z=8

x=20:2=10 y=-4:-28=+7 z=8:4=2

32)14z-19z=-2-23 33)5x+3x=14+10+ 34)8m+m=49-4

-5z=-25 8x=24 9m=45

z=-25:-5=+5 x=24:8=3 m=45:9=5

35)7a+2a=40-4 36)15y-9y=10+2 37)-5x+2x=+3-20+5

9a=36 6y=12 -3x=-12

a=36:9=4 y=12:6=2 x=-12:-3=+4

38)9b-5b=22+3-13 39)-3x-5x=+1-12-5 40)21a-6a=4+11

4b=12 -8x=-16 15a=+15

b=12:4=3 x=-16:-8=2 a=+15:+15=1

Posted in Հանրահաշիվ 7

145-147

ա)2x-2+6-3x= -x+4 բ)6ab-4a2b+12ab-28a2b=+18ab-32a2b

գ)7m2-7mn-3n2-3nm=7m2-1mn-3n2 դ)2x2y-4xy2-28x2y=-26x2y-4xy2

ա)+15a2b5-20a3b2+12ab6-18a2b3=+15a2b5-20a3b2+12ab6-34a2b3

բ)-14x5y4+35x4y5+2x3y3-5x2y4+12x5y4=-2x5y4+35x4y5+2x3y3-5x2y4

գ)x4-yx3+x3y-x2y2+x2y2-xy3+xy3-y4-x3y+x2y2=x4-y4-yx3+xy3

դ)+a4-a2b2-(+a4+a3b-a2b2+a2b2+ab3-ab3-64=+a4-a2b2-a4-a3b+a2b2-a2b2-ab3+ab3+64=a2b2-a3b+64

ե)2(+4x-1)(x-1)+2(6×2+18x-4x-12)=4(+4×2-4x-1+2)+2(6×2+14x-12)=2(+4×2-5x+2)+12×2+28x-24=+8×2-10x+4+12×2+28x-24=+20×2+18x-20

զ)6(x2+x+x+1)+2(x3+x2+x-x2-x-x-1)-2x-2=6(x2+2x+1)+2(x3+2×2-2x-1)-2x-2=6×2+12x+6+2×3+4×2-4x-2-2x-2=10×2+2×3+6x+2

է)x3-2×2+4x-x3=-2×2+4x

ը)+6×2-23x-9

թ)+4×2+20

ժ)+37a2+27

Posted in Հայոց Լեզու 7

Գործնական Քերականություն

1. Ուշադրությո՛ւն դարձրու ընդգծված դերանուններին և որոշի՛ր, թե ում անվան փոխարեն են դրվում դրանք:

Զինվորն ասաց, որ ինքը գիշերը գնացքով է գնալու ու նրան էլ է տանելու իր հետ: Զինվորն-պատմող
Որսորդը բողոքում էր, որ ինքն անտառում արջ է տեսել, իսկ նա չի հավատում իրեն: Որաորդ-պատմող
Գիտնականն ասում է, որ իրեն իրեղեն ապացույցներ են պետք, նա իզուր է ուզում խոսքով ապացուցել:Գիտնական-գիտնական
Անծանոթն ասաց, որ նա իզուր է անհանգստանում, ինքը միայն մի բաժակ ջուր է ուզում:Անծանոթ
Հետախույզն ընկերոջը հորդորում էր, որ նա իզուր ժամանակ չկորցնի, ինքը գիտի, որ այդտեղ այլևս գետ չկա: ընկերը

2.Պարզի՛ր, թե յուրաքանչյուր նախադասության մեջ ում անվան փոխարեն են դրվում ընդգծված երրորդ դեմքի դերանունները և պատասխանի՛ր հարցին:
Օրինակ`
Տղայի հայրը նրանով է պարծենում:- Տղայով:

Տղան ընկերոջ մասին ասում էր, որ նա վախենում է օձի լեզվից, մինչդեռ ինքը գիտե, որ օձերը լեզվով միայն հոտոտում ու շոշափում են:-Ընկերը
Աղջիկը զարմացած նայեց տատին, նա իրեն այդքան ոգևորված չէ՞ր տեսել, ի՞նչ է: աղջիկը-տատին

Աղջիկը զարմացած նայեց տատին,  ինքը նրան այդքան ոգևորված չէ՞ր տեսել, ի՞նչ է: աղջիկը-տատին

Ծերունին տղայի կողքին իր մանկությունն էր հիշում: Ծերունին

Ծերունին տղայի կողքին նրա մանկությունն էր հիշում: Տղայի
Գայլն իրեն համոզում էր, որ ինքը չի վախենում շներից: Գայլը

Գայլն իրեն համոզում էր, որ նա չի վախենում շներից: Գայլը

Նախադասության մեջ նա՞, թե՞ ինքը դերանունն է փոխարինում նույն նախադասության ենթակայի անվանը:

3․ Հոլովի՛ր ես, մենք դերանունները։

Ես իմ ինձ ինձ իինձնից ինձնով ինձնում։

4. Որտեղ հնարավոր է, ընդգծված դերանունները փոխարինի՛ր գոյականներով:

Օրինակ`

Աշխարհում ոչ մեկին նրանից շատ չի սիրում:- Աշխարհում ոչ մեկին որդուց շատ չի սիրում:

Իշխանն իրեն էլ չէր խնայում, վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո թամբին էր: Իշխանն ձիյուն էլ չէր խնայում, վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո թամբին էր:

Իշխանը նրան էլ չէր խնայում, վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո թամբին էր: Իշխանն ձիյուն էլ չէր խնայում, վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո թամբին էր:

Երկիրը նրա շուրջը պտտվում է մի տարում: Երկիրը երկրի շուրջը պտտվում է մի տարում:

Երկիրը իր շուրջը  մեկը օրում է պտտվում: Երկիրը երկրի շուրջը պտտվում է մի տարում:

Մայրս ասում էր, որ ինքը երեկոյան հյուրեր է ընդունելու: Մայրս ասում էր, որ մայրը երեկոյան հյուրեր է ընդունելու:

Մայրս ասում էր, որ նա երեկոյան հյուրեր է ընդունելու: Մայրս ասում էր, որ մայրը երեկոյան հյուրեր է ընդունելու:
Այդ մարդն իրենից բացի բոլորին վստահում է: Այդ մարդն մարդուց բացի բոլորին վստահում է:

Այդ մարդն նրանից բացի բոլորին վստահում է: Այդ մարդն մարդուց բացի բոլորին վստահում է:

5․ Բառարանի օգնությամբ կազմի՛ր հետևյալ բառերի հոմանշային խմբերը․

քամի-Հողմ, սյուք, պտուտահողմ, թաթառ

նժույգ-Շեղագերան 

գեղեցիկ-գեղանի, գեղեցկուհի, սիրունիկ, գողտրիկ, գողտր

ընդունակ-Ունակ, կարող, ձեռնհաս, ձեռներեց, խելահաս,

տգեղ-Գեշ, տգեղադեմ, կոպտադեմ, կոպտերես, զազրադեմ, զազրաթորմի

6. Այնպիսի պատմ ություն գրի՛ր, որ հետևյալ հեևությունն արվի:
Մարդուն ըստ իր արարքի են ճանաչում:

Մարդը ճանաչվում է ըստ իր արարքի։ Օրինակ՝ մարդը երբ լավություն է անում, բոլորը նրան հարգում և սիրում են։ Ինչպես նաև ազնիվ մարդը իր ազնվությամբ ճանաչվում է։