Posted in Հայոց Լեզու 7

Ինչպես դարձա Սեբաստացի

Արաջին դասարանում Ես սովորում էի պետական դպրոցում, ես միշտ  դասերը սովորում էի, բայց ինձ շատ ցածր էին դնում, հետո  երբ ավարտեցի առաջին դասարանը, մայրիկս, ես իմացանք «Մխիթար Սեբաստացի» դպրոցի մասին, տեղափոխվեցինք այս դպրոց ,շատ սիրեցինգ, շատ- շատ սիրեցինգ այս դպրոցը։

Posted in Հայոց Լեզու 7

Աշնան մեղեդի

Աշուն է, անձրև… Ստվերներն անձև
Դողում են դանդաղ… Պաղ, միապաղաղ
Անձրև՜ ու անձրև …
Սիրտըս տանջում Է ինչ-որ անուրախ
Անհանգստություն…
Սպասիր, լսիր, ես չեմ կամենում
Անցած լույսերից, անցած հույզերից
Տառապել կրկին.
Նայիր, ա՜խ, նայիր, ցավում է նորից
Իմ հիվանդ հոգին…
Անձրև է, աշուն… Ինչո՞ւ ես հիշում,
Հեռացած ընկեր, մոռացած ընկեր,
Ինչո՞ւ ես հիշում.
Դու այնտեղ էիր, այն աղմկահեր
Կյանքի մշուշում…
Դու կյա՛նքն ես տեսել, դու կյա՛նքն ես հիշում —
Ոսկե տեսիլնե՜ր, անուրջների լո՜ւյս…
Ես ցուրտ մշուշում.
Իմ հոգու համար չկա արշալույս —
Անձրև՜ է, աշո՜ւն…

Առաջադրանքներ

1․ Բանաստեղծությունից առանձնացրո՛ւ․

ա․ բնության նկարագրությունները

Աշուն է, անձրև… Ստվերներն անձև
Դողում են դանդաղ… Պաղ, միապաղաղ
Անձրև՜ ու անձրև …

Անձրև է, աշուն…

բ․ հերոսի տրամադրությունը, զգացողությունը

Սիրտըս տանջում Է ինչ-որ անուրախ
Անհանգստություն…
Սպասիր, լսիր, ես չեմ կամենում
Անցած լույսերից, անցած հույզերից
Տառապել կրկին.
Նայիր, ա՜խ, նայիր, ցավում է նորից
Իմ հիվանդ հոգին…

Ինչո՞ւ ես հիշում,
Հեռացած ընկեր, մոռացած ընկեր,
Ինչո՞ւ ես հիշում.
Դու այնտեղ էիր, այն աղմկահեր
Կյանքի մշուշում…
Դու կյա՛նքն ես տեսել, դու կյա՛նքն ես հիշում —
Ոսկե տեսիլնե՜ր, անուրջների լո՜ւյս…
Ես ցուրտ մշուշում.
Իմ հոգու համար չկա արշալույս

2․ Գտի՛ր այն պատկերը, որի մեջ, քո կարծիքով, խտացված է հերոսի հոգեվիճակը։

Անցած լույսերից, անցած հույզերից
Տառապել կրկին.
Նայիր, ա՜խ, նայիր, ցավում է նորից
Իմ հիվանդ հոգին…

3 Բնութագրի՛ր քնարական հերոսին (ստեղծագործության հերոսին)։

Advertisements

Posted in Հանրահաշիվ 7

128-131

128.-ա)(-a-b)(a+b)=-a2-ab-ba-b2=-a2-2ab-b2

բ)(-x+y)(x+y)=-x2-xy+yx+y2=-x2+y2

գ)(-x+y)(x-y)=-x2+xy+yx-y2=-x2+2xy-y2

դ)(-2m+n)(n-3m)=-2mn+6m2+n2-3mn=-5mn+6m2+n2

ե)(-5a+2b)(3b+2a)=-15ab-10a2+6b2+4ab=-11ab-10a2+6b2

զ)(-7x-56y)(y-3x)=-7xy+21×2-56y2+168xy=+161xy+21×2-56y2

ա)a3-2a2b+4b2a+2ba2-4b2a+8b3=a3+8b3

բ)a2+ab-ac-ba-b2+bc+ac+bc-c2=a2-ba-b2+2bc-c2

գ)(a2-2ba+2ab-4b2)(a2+4b2)=2a4+4a2b2-2a3b-8b3a+2a3b+8ab3-4b2a2-16b4=2a4-16b4