Posted in Հայոց Լեզու 7

Ինչպես դարձա սեբաստացի

Արաջին դասարանում Ես սովորում էի պետական դպրոց միշտ ես դասերը սովորում էի բայց ինձ շատ ցածր էին դնում հետո ես երբ ավարտեցի առաջին դասարանը մայրիկս իմացանք Մխիթար Սեբաստացի դպրոցի մասին տեղափոխվեցինք այս դպրոց շատ սիրեցինգ շատ շատ սիրեցինգ այս դպրոցը։

Posted in Աշխարհագրություն 7

1․Ի՞նչ եք հասկանում ասելով ՝ ինքնիշխան պետություն։

Ինքնիշխան պետություն անվանում են այն պետություններին, որոնք ունեն սեփական տարածք, իր սեփական կանոները, ունեն մշտական բնակչություն, կառավարություն։

2․ Նկարագրե՛լ տարածքային կառուցվածքի ձևերից մեկը։

Ունիտար-Ունիտար կամ միացյալ է համարվում այն պետությունը, որտեղ առկա է մեկ միասնական սահմանադրություն և որի ամբողջ տարածքում գործում են կենտրոնացված պետական իշխանություն և կառավարման միասնական համակարգ: Այստեղ ներքին տարածական բաժանումը ընդունված է անվանել վարչատարածքային բաժանում, իսկ միավորները՝ վարչատարածքային միավորներ: Աշխարհի պետությունների մեծ մասն ունիտար են, օրինակ՝ Լեհաստանը, Լիտվան, Ճապոնիան, Ֆրանսիան և այլն: Ունիտար է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, որն ունի երկաստիճան կառուցվածք: Այն բաղկացած է վարչական մարզերից և մարզերին ենթական համայնքներից

3․Ի՞նչ  են  բնակչությունը    և  բնակչության բնական շարժը։Նշե՛ք բնակչության վերարտադրության տիպերը։

Բնակչություն-որոշակի տարածքում մշտական բնակություն հաստատած մարդկանց ամբողջությունը

Բնակչության բնական շարժ- Բնակչությունը կամ նվազում է, կամ շատանում բնական միջոցով՝ ծնվում կամ մահանում։

Բնակչության վերարտադրության առաջին տիպին բնորոշ է ցածր բնական աճը, քանի որ ծնելիության և մահացության ցուցանիշները ցածր են:

Երկրորդ տիպի երկրներին բնորոշ է «ժողովրդագրական գարուն», քանի որ բնակչության ծնելիության ցուցանիշը բարձր է, իսկ՝ մահացությանը՝ չափավոր: Բնական աճը բարձր է, դիտվում է «ժողովրդագրական պայթյուն»:

4․Ի՞նչ է ցույց տալիս բնակչության խտության ցուցանիշը։

Բնակչության խտության ցուցանիշը ցույց է տալիս բնակչության թիվը և տարածքի հարաբերությունը։

5․Ի՞նչ է բնակչության միգրացիան և որո՞նք են դրա տեսակները ՝ըստ տարածքի ընդգրկման։

Միգրացիան այն է, երբ ինչ-որ մեկը  իր ծննդավայրից հեռանում են տարբեր երկրներ-քաղաքներ-գյուղեր։ Կան երկու տեսակներ՝ ներքին և արտաքին միգրացիա։ Ներքին միգրացիա անվանում են այն ժամանակ, երբ ինչ-որ մեկը գնում է իր ծննդավայրից։ Արտաքին միգրացիան այն է, երբ ինչ-որ մեկը հեռանում է իր երկրից այլ երկրներ։

6․Թվարկե՜ք միգրացիայի տեսակները,ըստ դրդապատճառների։ Բերե՜լ օրինակներ։

Ներքին միգրացիա դրդապատճառները կարող են լինել, տնտեսուությունը, ֆինանսական խնդիրները, աշխատանքը և այլն։

Արտաքին միգրացիա դրտապատճառները կարող են լինել ֆինանսական խնդիրները, աշխատանքը, աշխատավարձը, քաղաքականությունը և այլն։

7․ Թվարկե՛ք․

Երեք խառնածին ռասաները ՝ Եվրոպոիդ, Ավստրոլոիդ, Նեգրոիդ։

Երեք  ազգային  կրոններ՝ Քրիստոնեություն, Մահմեդականություն, Բուդդիզմ։

Չորս լեզվաընտանիք ՝Խոյիսյան, Ալջիական, Պալեոսիբիրյան լեզվաընտանիքներ։

8․Որո՞նք են քաղաքների բնակչության աճի երեք հիմնական ուղղությունները։

Առաջին ուղղությունը՝ սեփական վերարտադրության և գյուղից կատարվող միգրացիայի հաշվին։ 

Երկրորդ ուղղությունը՝ քաղաքային բանկչության համակենտրոնացման ուժեղացում։

Երրորդ ուղղություն՝ քաղաքային տարաբնակեցման պարզ ձևերից անցումն է դեպի ավելի բարդ ձևեր։

9․Բացատրե՛ք ՝ ի՞նչ է բնական պայմանը,ի՞նչ է բնական ռեսուրսը։

Բնական պայման– բնության օբյեկտների և երևույթների ամբողջությունը, որը գոյություն ունի մարդկանց գործունեությունից անկախ, ազդում Է կենդանի օրգանիզմների, մարմինների և երևույթների վրա։

Բնական ռեսուրս– Բնությունից առաջացված ռեսուրսներ, օրինակ՝ քար, հող, ավազ, նավթ, ոսկի, երկաթ, աղ, կավ։

10․Որո՞նք են ռեկրեացիոն ռեսուրսները։

Ռեկրեացիոն ռեսուրսները լինում են բնական և մարդածին: Բնական ռեկրեացիոն ռեսուրսները շատ բազմազան են: Դրանց թվին են պատկանում մարդու հանգստի, առողջության համար նպաստավոր պայմաններ ունեցող ծովափնյա ու գետափնյա վայրերը, լեռնային մաքուր օդը, զուլալ աղբյուրները, արևային էներգիայի առատությունը, ձյունածածկ ու ալպյան մարգագետիններով հարուստ լեռները, անտառները, հանքային բուժիչ աղբյուրները, բնական հուշարձանները, որոնց հիման վրա հնարավոր է կազմակերպել հանգստյան տներ, սանատորիաներ, սպորտային և զբոսաշրջային բազաներ15․ Ներկայացնե՜լ հողային ռեսուրսների տեղաբաշխման առանձնահատկությունները։

Յուրաքանչյուր բարդության բախվում է Հումուսի պարունակությունը