Posted in ԱՆԳԼԵՐԵՆ

An old lady who swallowed a fly Song

There was an old lady who swallowed a fly
I don’t know why she swallowed a fly.
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a spider
That wriggled and wiggled and tickled inside her
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly.
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a bird
How absurd to swallow a bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a cat
Fancy that to swallow a cat!
She swallowed the cat to catch the bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a dog
What a hog to swallow a dog
She swallowed the dog to catch the cat
She swallowed the cat to catch the bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!
http://www.britishcouncil.org/learnenglishkids
© British Council, 2017 The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations. We are registered in England as a charity.
There was an old lady who swallowed a cow
I don’t know how she swallowed a cow
She swallowed the cow to catch the dog
She swallowed the dog to catch the cat
She swallowed the cat to catch the bird
She swallowed the bird to catch the spider
She swallowed the spider to catch the fly
I don’t know why she swallowed a fly
Perhaps she’ll die!
There was an old lady who swallowed a horse …
She’s dead, of course!

Posted in մաթեմատիկա

Ամփոփում Ապրիլ

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/03/3-4-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/13/13-4-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/14/14-4-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/17/16-4-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/20/20-4-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/22/22-4-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/24/24-4-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/04/26/27-4-2020/

 

Posted in մաթեմատիկա

Ամփոփում Փետրուար

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/02/746/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/03/4-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/06/6-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/10/7-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/11/11-2-2020-2/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/13/12-2-2020-2/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/18/18-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/19/19-2-202/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/20/20-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/25/25-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/26/26-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/27/27-2-2020/

https://serokaragullyanhome.wordpress.com/2020/02/29/28-2-2020/

 

Posted in մաթեմատիկա

ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇ

Շրջանակի մեջ վերցրու 1 – 10-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները:

1․-Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 5 է, միավորը 4, իսկ մնացած կարգերում գրված է 7:

 • 77475
 • 77574
 • 75774
 • 74775

2․-Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 5 թվանշանը:

 • 5-ով
 • 50-ով
 • 500-ով
 • 5000-ով

3․- Ընտրի՛ր տրված թվերից այն թիվը, որը 6-ի հնգապատիկից մեծ է 10-ով:

 • 21
 • 40
 • 56
 • 60

4․- Ընտրի՛ր տրված թվանշաններից այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն` կստանաս անհավասարություն. 7 կմ 50 մ > 7 կմ * 1մ

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

5․-Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով:

 • 2466, 5159, 78427, 62436
 • 2466, 5159, 62436, 78427
 • 78427, 62436, 2466, 5159
 • 78427, 62436, 5159, 2466

6․-Անին գնեց 800 գ պանիր: Նա պիցայի համար օգտագործեց այդ պանրի  մասը: Քանի՞ գրամ պանիր նա օգտագործեց:

 • 100 գ
 • 200 գ
 • 400 գ
 • 600 գ

7․-Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է  5 կգ 7 գ -ը գրամներով:

 • 507 գ
 • 5700 գ
 • 5070 գ
 • 5007 գ

8․-Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է  5 ժ 42 ր-ն րոպեներով:

 • 542 ր
 • 292 ր
 • 342 ր
 • 162 ր

9․-Քառակուսու երկու կողմերի երկարությունների գումարը հավասար է 28 սմ: Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը: Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:

 • 14 սմ
 • 56 սմ
 • 112 սմ
 • 196 սմ

10․- Նշի՛ր այն գծապատկերը, որի  մասը ներկված է:

Untitled

(11- 15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրիր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում):

11.-Հաշվի°ր բեկյալի երկարությունը, եթե նրա կողմերի երկարությունները 15 սմ, 27 սմ, 35 սմ և 43 սմ են:

Պատ.`  120 սմ

12.-Հաշվի°ր բոլոր այն երկնիշ թվերի գումարը, որոնց միավորը 2 է:

Պատ. 498

13.-Դի°ր փակագծերն այնպես, որ ստացվի հավասարություն:

(3200 : 40 + 20).8 = 800

 

14.- Հաշվի°ր  2536 + 45. (48240 : 80 – 503) արտահայտության արժեքը:

Պատ.`2536 + 45. (48240 : 80 – 503)=7036

15.-օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:

1,  5,  10,  16,  23 :

(16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրու առաջադրանքներից հետո նշված տեղում):

 

16.-Ուղղանկյան լայնությունը 45 մ է, որը կազմում է երկարության  մասը: Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը:

Պատ.` 1) 45.3= 135 երկարություն

2) 45.135=6075 մ մակերեսը

17.-Գնացքը երկու օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1800 կմ ճանապարհ: Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 12 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 4 ժամ պակաս: Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը:

Պատ․ 1)12-8=4

2)2+8=10

3)1800:20=90 կմ/ժ

4)90.12=1080 կմ

Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՐԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ

ԱԳՌԱՎՈԻ ՔԱՐ, ԱԳՐՓՈԻ ՔԱՐ, ՎԱՆԱ ՔԱՐ, ՄՀԵՐԻ ԴՈՒՌ — Վանա մոտ մի քար է,՝ հին սեպագրերով
ԱԽՄԱԽՈԻ ՍԱՐ — սարի անուն է
ԱՆԳՂԱ ԳԵՏ — Տիգրիսի վտակներից մեկը
ԱՐԶՐՈԻՄ, ԷՐԶՐՈԻՄ — Կարին քաղաքի անունն է
ԱՐՔԻԿ — գյուղ Սասուն գավառում
ԲԱՆԴՈԻՄԱՀՈԻ ԿԱՄ ԲԵՐԿՐԻ ԳԵՏ — գետ Վանի շրջանում
ԲԻԹԼԻՍ — քաղաքի անուն է Սասունի հարավ-արևելյան կողմը
ԲԱՂԴԱԴ — քաղաք Միջագետքում
ԲԱԹՄԱՆԱ ԿԱՄՈԻՐՋ, ԳԵՏ — կամուրջի և գետի անուն, Սասնա սահմանում
ԳՑՈԻՐՋԻՍՏԱՆ — Վրաստան
ԴԻԱՐԲԵՔԻՐ — քաղաք, նախկին Տիգրանակերտը կամ նախկին Տիգրանակերտի սահմաններում
ԴԵՂԴՒՍ ԿԱՄ ՏԵԽՏԻՍ — գյուղ Սասունում
ԴԱՇՏՈԻ-ՊԱԴՐԻԱԼ — գյուղ Սասունում
ԼԵՌՎԱ ՍԱՐ ԿԱՄ ԼԵՌԱ ՍԱՐ — սար Սասնա սահմաններում
ԽԼԱԹ, ԱԽԼԱԹ— միջնադարյան հայկական քաղաքի անուն, այժմ գյուղ
ԾՈՎԱՍԱՐ — սար Սասունում
ԾԾՄԱԿԱԿԻԹ — սար Սասունում
ԿԱԹՆԱՂԲՅՈԻՐ — առասպելական աղբյուր
ԿԱՆԱՉ ՔԱՂԱՔ — առասպելական քաղաքի անուն
ԿԱՊՈԻՏԿՈՂ — կապայտ բերդ
ԿԱՊՈՏԻՆ ԲԵՐԴ ԿԱՄ ԲԵՐԴ ԿԱՊՈՏԻՆ — բերդ Կաղզվանում
ՀԱԼԵՊ — քաղաք Միջագետքից արևմուտք, Սիրիայում
ՀԻԼԻ — վանքի անուն Ռշտունիքում
ՃԱԺՎԱՆ— հին Ճոճվանը, տեղի անուն է
ՃԱՊԱՂՋՈԻՐ— տեղի անուն է, Տարոնի և Դիարբեքիրի մեջտեղը
ՄԱՆՋԿԵՐՏ, ՄԱՆԱԶԿԵՐՏ — միջնադարյան բերդ-քաղաք, այժմ գյուղ
ՄԱՌՆԻԿ, ՄԱՌԸՆԿԱ ԴԱՇՏ — գյուղ Տարոնում

[էջ 332]

ՄԱՐՈԻԹ, ՄԱՐՈԻԹՈԻԿ, ՄԱՐՈԻԹԱ — սար Սասունում
ՄԱՏՂԱՎԱՆՔ — հին Հայաստանի վանքերից, մեկը
ՄԱՐԱԹԿԱՋՈԻՐ — Տիգրիսի վտակը
ՄԱՐՈԻԹԱ ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ — վանք Մարութա սարի վրա
ՄՈՒՐԱԴ ԳԵՏ — Արածանի գետը, այժմ Մարադ-չայ
ՄՈՒՇ — քաղաք Տարոնում
ՄՍԸՐ— Եգիպտոս
ՆԵՄՐՈԻԹ — սար Սասունի և Մոկսի մեջտեղը
ՆՈՐԱԳԵՂ — գյուղի անուն Մուշում և Վանի մոտերքը
ՋԶԻՐ — պատմական Աղբակից դեպի հարավ ընկնող գավառ
ՇԱՄ — Դամասկոս քաղաքը
ՋԶԻՐՈԻ-ՇԱՏ — Ջզիրու գետի անունը
ՊՂՆՁԵ ՔԱՂԱՔ — առասպելական քաղաք
ՍԱՍՈՒՆ — Տարոն-Տուրաբերանի լեռնային գավառներից մեկը
ՍԵՂԱՆՍԱՐ— սար Մուշի գավառում
ՍԵՎՍԱՐ — սար Սասունում
ՍՈԻՐԲ ԿԱՐԱՊԵՏ — Իննակնյան Գլակա վանքը
ՎԱՆ — քաղաքի անուն է
ՈՍՏԱՆԱ ԿԱՊԱՆ — Վանա ծովի հարավային ափին, պատմական Ռշտունյաց գավառի կենտրոնը, հայտնի Նարեկ գյուղի մոտ
ՏՈՍՊԱՆ ԲԼՈՒՐ — տես՝ Ագռավու քար
ՖԱՐԿԵՆ — Նփրկերտ քաղաքը, Դիարբեքիրի մոտերքը

 

Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Արգիկ

Արգիկ, գյուղ Արևմտյան ՀայաստանումԲիթլիսի վիլայեթի Սասունի գավառակում։ Գտնվում էր Տալվորիկի գավառակումՏալվորիկից 9 կմ հյուսիս-արևելք՝ Ծովասարի փեշերին, Բաթմանսուի ձախակողմյան վտակներից մեկի հովտում։
XX դարի սկզբին ուներ 15 տուն՝ 80 հայ բնակչով։
Սասունցի Դավիթ էպոսում գյուղը հիշատակվել է Արքիկ անունով։
Posted in Երաժշտություն

Երաժշտական գործիքներ

 • Փող – Այս գործիքն օգտագործում էի բանակային ճամբարներում՝ զինվորներին հավաքելու համար։ Ունի մոտ 45 սմ երկարություն։ Աստվածաշնչում գործիքի մասին հիշատակվում է բազմիցս։
 • Շեփոր – Շեփորը օգտագործում է բարձր ազդանշանների համար։ Գործիքը պատրաստում են կենդանիների կոտոշներից, լինում է նաև ոչխարի կոտոշից։ Նրան նվագում էն՝ ծայրամասից ուժեղ սղմելով շրթունքներին։ Կարողանում է հնչեցնել մի քանի ձայնային ազդանշաններ, ձայնանշանները լինում էն տարբեր տոնայնության և երկարության։ Աստվածաշունչը գործիքի մասին խոսում է 70-ից ավելի անգամներ։
 • Դաշնամուր — Երաժշտական գործիքներից մեծագույնը։ այսպես են արտահայտվում ոմանք դաշնամուրի մասին։ Նա համարվում է աշխարհում ամենատարածված գործիքներից մեկը, մեծ ձայնածավալի և հարուստ հնչողության շնորհիվ այն օգտագործվում է ինչպես դասական, այնպես էլ ջազային և հանրամատչելի երաժշտություն նվագելու համար։ Դաշնամուրին անվանում են բեմերի շքեղ տիրուհի։ Նա նույնիսկ կարող է մեղմորեն ձայնակցել լույնիսկ ամենաամաչկոտ երգչին։ Այս հրաշք երաժշտական գործիքը ստեղծել է իտալացի Բարտոլոմեո Կրիստոֆորին։ Նա իր հայտնագործությունը անվանեց «gravicembalo col piano e forte», որը նշանակում է «կլավեսին՝ մեղմ և ուժգին ձայնով», կրճատ՝ «pianoforte» կամ «piano»։