Posted in մաթեմատիկա

ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇ

Շրջանակի մեջ վերցրու 1 – 10-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները:

1․-Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 5 է, միավորը 4, իսկ մնացած կարգերում գրված է 7:

 • 77475
 • 77574
 • 75774
 • 74775

2․-Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 5 թվանշանը:

 • 5-ով
 • 50-ով
 • 500-ով
 • 5000-ով

3․- Ընտրի՛ր տրված թվերից այն թիվը, որը 6-ի հնգապատիկից մեծ է 10-ով:

 • 21
 • 40
 • 56
 • 60

4․- Ընտրի՛ր տրված թվանշաններից այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն` կստանաս անհավասարություն. 7 կմ 50 մ > 7 կմ * 1մ

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

5․-Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով:

 • 2466, 5159, 78427, 62436
 • 2466, 5159, 62436, 78427
 • 78427, 62436, 2466, 5159
 • 78427, 62436, 5159, 2466

6․-Անին գնեց 800 գ պանիր: Նա պիցայի համար օգտագործեց այդ պանրի  մասը: Քանի՞ գրամ պանիր նա օգտագործեց:

 • 100 գ
 • 200 գ
 • 400 գ
 • 600 գ

7․-Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է  5 կգ 7 գ -ը գրամներով:

 • 507 գ
 • 5700 գ
 • 5070 գ
 • 5007 գ

8․-Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է  5 ժ 42 ր-ն րոպեներով:

 • 542 ր
 • 292 ր
 • 342 ր
 • 162 ր

9․-Քառակուսու երկու կողմերի երկարությունների գումարը հավասար է 28 սմ: Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը: Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:

 • 14 սմ
 • 56 սմ
 • 112 սմ
 • 196 սմ

10․- Նշի՛ր այն գծապատկերը, որի  մասը ներկված է:

Untitled

(11- 15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրիր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում):

11.-Հաշվի°ր բեկյալի երկարությունը, եթե նրա կողմերի երկարությունները 15 սմ, 27 սմ, 35 սմ և 43 սմ են:

Պատ.`  120 սմ

12.-Հաշվի°ր բոլոր այն երկնիշ թվերի գումարը, որոնց միավորը 2 է:

Պատ. 498

13.-Դի°ր փակագծերն այնպես, որ ստացվի հավասարություն:

(3200 : 40 + 20).8 = 800

 

14.- Հաշվի°ր  2536 + 45. (48240 : 80 – 503) արտահայտության արժեքը:

Պատ.`2536 + 45. (48240 : 80 – 503)=7036

15.-օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:

1,  5,  10,  16,  23 :

(16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրու առաջադրանքներից հետո նշված տեղում):

 

16.-Ուղղանկյան լայնությունը 45 մ է, որը կազմում է երկարության  մասը: Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը:

Պատ.` 1) 45.3= 135 երկարություն

2) 45.135=6075 մ մակերեսը

17.-Գնացքը երկու օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1800 կմ ճանապարհ: Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 12 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 4 ժամ պակաս: Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը:

Պատ․ 1)12-8=4

2)2+8=10

3)1800:20=90 կմ/ժ

4)90.12=1080 կմ