Posted in մաթեմ 5

Կոտորակների հանումը

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Կատարեք կոտորակների հանումը․

63/15-48/15= 15/15=1

1/1-3/5=2/5

1/1-11/6=5/16

1/1-29/45=16/45

18/4-7/4=11/45

10/197-4/197=6/97

1/2-1/3=1/6

3/5-2/7=11/35

7/12-5/18=11/36

6/5-11/15=8/15

27/24-19/32=51/96

81/56-3/14=69/56

   72/169-5/26=79/338

249/1500-36/375=105/1500

2. Ի՞նչ կոտորակ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն։

1/1+4/9=5/9

82/1058+9/105=91/105

3․ Մի փաթեթում կա 324/15 մ գործվածք, իսկ երկրորդում՝ 597/30 մ։ Ո՞ր փաթեթում է գործվածքն ավելի քիչ և որքանո՞վ։

324/15=648/30

597/30=597/3

324/15<597/30

Երկրորդում գործվածքն ավելի քիչ է։

Տնային առաջադրանքներ

1 Կատարեք կոտորակների հանումը․

8/7-1/1=1/7

1/1-2/3=1/3

1/1-4/9=5/9

9/11-2/11=7/11

100/19-31/19=69/19

1/2-1/4=1/4

2/3-1/4=5/12

25/81-5/18=5/162

35/48-17/36=37/144

43/64-15/24=9/132

23/625-9/250=1/1250

413/144-69/96=619/288

2. Ի՞նչ կոտորակ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն։

18/12+11/12=29/12

18/23+6/23=24/23

3․ Առաջին շտեմարանում կա  13/21 ցորեն, երկրորդում՝  9/14 տ։ Ո՞ր շտեմարանում ավելի շատ ցորեն կա և որքանո՞վ։

13/21=26/42

9/14=27/42

13/21< 9/14

Երկրորդում շտեմարանում ավելի շատ ցորեն կա: