Posted in Մայրենի 6

Իմ սիրած վայրը…

Իմ սիրած վայրը Միջին դպրոցն է, որովհետև այնտեղ ես անցկացնում եմ իմ օրվա հաճելի ժամերը, սովորելով նոր գիտելիքներ, երգելով, զվարճանալով, ինչպես նաև մարզվելով՝ ֆութբոլ և պասկեթբոլ խաղալով։

Posted in մաթեմ 6

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1)Բեռնատար մեքենան մեկ ուղերթով կարող է տեղափոխել պա­հեստում եղած ալյուրի 2 %-ը։ Քանի՞ ուղերթ պիտի կատարի այդ մեքենան՝ ամբողջ ալյուրը տեղափոխելու համար։

100:2=50 ուղերթ

2)Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։

Երկուսը իրար հավասար։

3)Կատարե՛ք բաժանում.

Ա) 4 1/2։1/100=9/2.100/1=900/2=450

բ) 23 1/5:11 1/5=116/5:56/5=116/5.5/56=29.1/14=29/14

գ) 1:1/4=1.4/1=4

դ) 162 3/50:12 3/5=8103/50:63/5=8103/50.5/63=8103/630=2701/210

ե) 3 3/10:3/50=33/10.50/3=55/1=55

զ) 1 1/4:25=5/4.1/25=1/20

է) 9 2/7:65/7=65/7.7/65=1

Ը) 3 11/36:1 5/63=119/36:68/63=119/36.63/68=833/272

4)Ուղղանկյան լայնությունը 20 սմ է, որը նրա երկարության 13-­ն է։ Գտե՛ք ուղղանկյան մակերեսը։

Առաջադրանքներ(տանը)

5)Գրքում կա 400 էջ։ Նրա էջերի 54 %-ը քանի՞ անգամ է շատ նրա էջերի 18 %-ից։ Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե գրքում լինի 300 էջ։

400.54/100=216

400.18/100=72

216 անգամ շատ է։

6)AB հատվածի երկարության քանի՞ տոկոսն է AC հատվածի երկա­րությունը։

Ա) 200%

բ) 25%

գ) 20%

7)Գտե՛ք 60 թվի բոլոր բաժանարարները։

60=1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60

8)Երեք գումարելիների գումարը հավասար է 20127­ի:Գումարելիներից մեկը ամենամեծ քառանիշ թիվն է, մեկը` ամենափոքր վեցա­նիշ թվի և ամենամեծ հնգանիշ թվի տարբերությունը: Գտե՛ք երրորդ գումարելին:

Լրացուցիչ(տանը)

9)*Շունը հետապնդում է նապաստակին, որը նրանից 150 ոտնաչափ հեռու է գտնվում։ Շունը 9 ոտնաչափ երկարությամբ ցատկ է կատարում ամեն անգամ, երբ նապաստակը ցատկում է 7 ոտնաչափ։ Քանի՞ ցատկ պիտի անի շունը` նապաստակին հասնելու համար։

Posted in Առողչագիտություն

Առողջագիտություն

Ձեռքերի խնամք

Опубликовано 

Սովորում ենք ճիշտ լվացվել

hand washing

Քանի որ մեր ձեռքերը մեր մարմնի ամենաօգտագործվող մասն են, դրանք հարկավոր է հաճախակի լվանալ:

Լվացվելու համար օգտագործում ենք ջուր և օճառ: Օճառը լինում է պինդ և հեղուկ : Ցանկալի է օգտագործել հեղուկ օճառ, քանի որ այն գտնվում է փակ ամանում և ձեռքից ձեռք չի անցնում:

Լվացվելը պարտադիր է ուտելուց , սնունդ պատրաստելուց առաջ, պետքարանից հետո, դրսից տուն գալուց, կենդանիների հետ շփվելուց, հողի հետ խաղալուց հետո և այլն:

Լվացվելիս պետք է ուշադրություն դարձնել եղունգների տակին, մատների միջև տարածություններին:

Ձեռքերը պետք է լավ չորացնել անձնական սրբիչով, կամ թղթե անձեռոցիկով: