Posted in մաթեմ 6

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1)Գրադարակում կա 60 գիրք։ Այդ գրքերի ­23-ը ամուր կազմով է։ 

Ամուր կազմով քանի՞ գիրք կա գրադարակում։

23

2)Մրցավազքն անցկացվում էր 25 կմ երկարությամբ օղակաձև ճա­նապարհին։ Յուրաքանչյուր մեքենա մինչև վերջնագծին հասնելը 20 անգամ պիտի անցներ այդ ճանապարհը։ Մեքենաներից մեկին մինչև վերջնագիծը մնում էր անցնելու ամբողջ ճանապարհի ­15-ը։ Քանի՞ կիլոմետր էր անցել մեքենան։

10

3)Աշխատանքի երկրորդ օրը խառատը մշակել է առաջին օրը մշակած մանրակների քանակի 815-­ը։ Ընդամենը քանի՞ մանրակ է մշակել խառատը այդ երկու օրում, եթե երկրորդ օրը նա մշակել է 64 մանրակ:

815+64=879

4)Ավազանում 600 մ3 ջուր կար։ Դրանից 125 մ3ը արտահոսեց։ Ավա­զանում եղած ջրի ո՞ր մասն արտահոսեց։

1/4

Լրացուցիչ(տանը)

5)Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝ դրա 56-­ը։ Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագոններում։

36.56/100=20,4

6)Բասկետբոլիստը խաղի ընթացքում վաստակել է 36 միավոր, որ թիմի վաստակած միավորների 25-­ն է։ Քանի՞ միավոր է վաստակել թիմը։

36.25/100=9

7)Գրադարանում կա 54600 գեղարվեստական և 8400 գիտական գիրք։ Քանի՞ անգամ է գրադարանում եղած գեղարվեստական գրքերի քանակն ավելի գիտականների քանակից։

54600:8400=6,5

8)Նախատեսված էր, որ գործարանը մեկ տարում պիտի թողարկեր 12500 մեքենա։ Գործարանը նախատեսված աշխատանքը կատա­րեց 114 %­ով։ Նախատեսվածից քանի՞ մեքենայով ավելի թողար­կեց գործարանը։

12500.114/100=14250

14250-12500=1750