Posted in Պատմություն 6

Պատմություն

Հռանդեայի ճակատամարտի  հետևանքները:Հռանդեայի ճակատամարտ, հայ-պարթևական և հռոմեական զինված ուժերի միջև 62 թվականի գարնանը Հռանդեա կոչվող վայրում տեղի ունենցած ռազմական բախում։ Հայկական բանակն առաջնորդում էր Տրդատ Ա-ն, պարթևականը՝ Վաղարշ Ա-ն, իսկ հռոմեականը՝ Պետոսը։ Հայկական այրուձիու օգնությամբ Տրդատը 61 թվականին կարողանում է Հայկական Տավրոսի լեռներում կասեցնել հռոմեական լեգեոնների առաջխաղացումը դեպի Տիգրանակերտ։ Դրանից հետո Պետոսը ձմեռում է Հռանդեա կոչվող վայրում, որտեղ 62 թվականի գարնանը սկսվում են գլխավոր ռազմական գործողությունները։ Հայ-պարթևական ուժերը հարձակվում են հռոմեական լեգեոնների վրա, պաշարում նրանց, ապա ստիպում հանձնվել[1]։

Ներկայացրու Տրդատի  թագադրման պատմությունը:Ներոնը հայտնել էր, որ կչանաչի Տրդատի գահակալությունը, եթե նա անձամբ գնա Հռոմ։ Հռանդեայի պայմանագրի համաձայն՝ 65 թվականին Տրդատը մեկնում է Հռոմ։ Հասնելով Նեապոլիս քաղաքը և տեսնելով Ներոնին, Տրդատը հրաժարվում է իր վրայից հանել սուրը։ Դա արարորակարգի խախտում էր, բայց Տրդատն իրեն որպես հաղթանակած կողմ է պահում։ Կայսերության մայրաքաղաքում մեծ հանդիսավորությամբ Տրդատը թագադրվում է։ Ներոնը բացի թագից նաև արհեստավորներ է տրամադրում հռոմեացիների կողմից ավերված Արտաշատի վերականգնման համար։ 66 թվականին Տրդատ Առաջինը վերադառնում է Մեծ Հայք։

Posted in Բնագիտություն 6

Բջջի կառուցվածքը։

  1. Ի՞նչ է բջիջը:Բջիջը կազմված է ցիտոպլազմայից, որը պարփակված է բջջաթաղանթի մեջ։ Ցիտոպլազման պարունակում է կենսամոլեկուլներ, որոնցից են, օրինակ, սպիտակուցները և նուկլեինաթթուները[2]։
  2. Ո՞ր նյութերն են բջջում էներգիայի. հիմնական աղբյուրը:Օրգանական նյութերից օրգանիզմում կարևոր դեր ունեն ածխաջրերը (շաքարները)։ Ածխաջրերը օրգանիզմն ապահովում են էներգիայով։
  3. Ո՞րոնք են բջջի բաղադրության հիմանական քիմիական տարրերըԲջջի բաղադրության հիմնական մասը (մոտ 98 %) կազմում են թթվածինը (O), ածխածինը (C), ջրածինը (H), ազոտը
Posted in Բնագիտություն 6

Ապրիլ ամսվա թեմաների ամփոփում

1.Որ օրգանի շնոհիվ է ,որ ցանցաթաղանթի վրա շրջված տեսքով ստացված պատկերները մենք տեսնում ենք ուղիղ դիրքով։

Տեսողական նյարդ։

2.Որ նյութերն են բջջում համարվում էներգիայի հիմնական աղբյուրներ։

Սպիտակուցներ, ածղաջրեր, ճարպեր, օրգանական նյութեր:

2. Լուսնի վրա անհնար է որևէ ձայն լսել,մեկնաբանեք ի՞նչու։

Որովհետև լուսնի վրա չկա օդ:

3.Ջրում ձայնի արագությունը ո՞րքան է։

17-20.000

4.Օդում ձայնի արագությունը ո՞րքան է։

17-20.000

5.Ի՞նչ նշանակություն ունր ճարպը կենդանի օրգանիզմի վրա։

Ճարպերը մեր էներգիայի 30 %-ն են կազմում:Օրինակ առջերը քոն են մտնում

6.Ի՞նչ քիմիական տարրերից է կազմված բջիջը։

Թթվածին, ազոտ, ածղածին, ջրածին:

7.Ինչու են Արեգակը և աստղերը համարվում լույսի բնական ,իսկ մոմը և էլեկտրական լամպը արհեստական աղբյուրներ։

Աեգագը և աստղերը բնական էն, ասինք կային: Իսկ մոմը և էլետրական լամպը սարքած էն մարդկանց կողմից:

8.Ի՞նչու են բոլոր բջիջները մեծ քանակությամբ ջուր պարունակում։

Ջուրը պերք օրգանիզմի համար, վնասակար բակտերիաները վերացելու համար:

9.Որ անկյուն է կոչվում բեկման անկյուն։

Որտեղից լույսը հատվում է:

10. Անթափանց մարմնի գույնը ինչից է կախված։

Կաղված է արևի ճառագայթներից:

11. Թափանցիկ մարմնի գույնը ինչից է կազմված։

ծիածանի գույներից

12.Թվարկեք արեգակնային սպեկտրի գույներն ըստ հաջորդականության։

Կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, կապույտ, մուք կապույտ,մանուշակագույն:

13. Ինչ է նուկլեինաթթուն։

Դա մարդու ժառանգականությունն է որը անցնում է ծնեղների րեխաներին: