Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

«Տորք Անգեղ և Հայկանուշ Գեղեցիկ»

Շատ դարեր առաջ՝ հին Հայաստանում
Տորք-Անգեղ անվամբ մի մարդ էր կենում:
Տորքը չէր նման հասարակ մարդու,
Այլ մի աժդահա և շատ ահարկու.
Աչքերը կարծես մի-մի կապույտ ծով,
Ճաճանչավորված արևի լույսով,
Սև-սև ունքերը՝ մութ ամպի նման՝
Բարդ-բարդ կուտակված աչքերի վրան.
Քիթը կորընթարթ, իբրև մի բլուր,
Ատամներն ուրագ, եղունգները թուր.
Կուրծքը կասենաս մի լանջ է լեռան,
Մեջքը սարաժայռ, կռները գերան,
Մի խոսքով՝ մի դև և ոչ թէ հսկա,
Ոչ ոք տեսած չէր այնպես աժդահա:
Տգեղ էր դեմքը և այդքան դաժան,
Որ զարհուրում էր, ով նայում էր վրան.
Ահռելի էր նա և այնքան ուժեղ,
Որ հիսուն գոմեշ չունեին մեկտեղ:

***

Նա դեռ պատանի ժայռեր էր ճեղքում,
Ճեղքում էր ձեռքով, ձեռքով էլ կոկում.
Ճեղքում, հղկում էր քարե տախտակներ:
Եղունգով փորում պես-պես նկարներ:
Նա մի հովիվ էր, հովիվ լեռնական,
Բայց ոչ հասարակ, այլ դյուցազնական…

***

Նա չէր շատակեր Շարայի նման.
Սիրում էր կաթը և մածուն ու թան.
Եվ չէր բարկացկոտ, այլ հեզ ու խոնարհ,
Բայց Տերն ազատեր, թէ որ բարկանար…

Առաջադրանքներ 

  1. Բացատրի՛ր  բառերը:                                                                                                 դյուցազնական- Հերոսական, քաջազնական                                                                      ճաճանչավորված-Ճառագայթավորված                                                                             կռներ-                                                                                                                    զարհուրել-Սարսափել

2. Գրի՛ր  բառերի հականիշները:                                                                                                    աժդահա-գաճաճ                                                                                                                            ահարկու-անվախ                                                                                                                                   բլուր-ձոր                                                                                                                                        կապույտ-                                                                                                                                      հեզ-ամբարտավան                                                  

3. Հատվածներից դուրս գրի՛ր 10 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական (ինչպիսի՞)

գոյական-դարեր,մարդ, աչքեր, ծով, արևի, քիթը, բլուր, Ատամներն, եղունգները, կուրծքը։

ածական-հին, հասարակ, աժդահա, ահարկու, կապույտ, սև, մութ, բարդ, կորընթարթ, ուրագ։