Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

ԻՄ ԵՐԳԸ

 

Գանձեր ունեմ անտա՜կ, անծե՜ր,
Ես հարուստ եմ, ջա՜ն, ես հարուստ
Ծով բարություն, շընորհք ու սեր
Ճոխ պարգև եմ առել վերուստ։

Անհուն հանքը իմ գանձերի,
Սիրտս է առատ, լեն ու ազատ.
Ինչքան էլ որ բաշխեմ ձըրի—
Սերն անվերջ է, բարին՝ անհատ։

Երկյուղ չունեմ, ահ չունեմ ես

Գողից, չարից, չար փորձանքից,
Աշխարհքով մին՝ ահա էսպես
Շաղ եմ տալիս իմ բարձունքից։

Ես հարուստ եմ, ես բախտավոր
Իմ ծընընդյան պայծառ օրեն,

Էլ աշխարհ չեմ գալու հո նոր,
Իր տվածն եմ տալիս իրեն։

1918
  • Անծանոթ բառերը  բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

վերուստ- Վերևից

լեն-Լայն

Երկյուղ-Վախի զգացում,

Շաղ-Առհասարակ՝ բույսերի վրա կուտակված ջրի կաթիլներ

 

  • Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ՝ պարգև, շնորհք, անվերջ, բարձունք, փորձանք, աշխարհ :
  • Անծեր բառի հոմանիշները գտի՛ր և գրի՛ր բանաստեղծության մեջ:

Գանձեր ունեմ անտա՜կ, Չծերացող։

  • Երկյուղ բառի հոմանիշը գտի՛ր և գրի՛ր բանաստեղծության մեջ:

Սարսափ  չունեմ, ահ չունեմ ես

  • Փորձի՛ր  բացատրել բանաստեղծության վերնագիրը:

ԻՄ ԵՐԳԸ- իմ ապրած օրերը։


Posted in մաթեմատիկա

18-2-2020

391

․Նույն հեռավորության․ ունեն։

․Երևանը ավելի մոտիկ է։

․Երևան=120-22=98կմ

․Աշտարակ=22կմ

Գյումրի=100կմ

Եղեգնաձոր=120կմ

393

լուծում

1)  45․3=135

2) 45+135+135+135=450

396

Ժամացույց2400+հաշ․600+մկ750

կամ գրիչ3600

մոլորակ 2350+տետր 1250

397

Ա) 2-4

3-9

     4-16

5-25

Բ) 2-5

3-10

4-17

5-26

Գ) 2-14

3-21

4-28

5-35

Դ) 2-21

3-31

4-41

5-51