Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

11-2-2020

-Մեկին տեսնում եմ այնտեղ երազում,
Որպես թէ մի խոր ձորում է կենում.
Ինձ նման անբախտ, ինձ նման մենակ,
Բայց ոչ ինձ նման տգեղ, այլանդակ.
Նա գեղեցիկ է և շատ գեղեցիկ,
Ինչպես նոր ծագած կարմիր արևիկ»:

– Նա ինձ երազում հաստատ խոսք տվավ,
«Եթե գաս», «կռվես ու հաղթես,
Դու ինձ կստանաս, կաԵվ խոստանալով մի պայման դրավ.

ռնես կբերես»:

 ***

ՀԱՅԿԱՆՈ՜ՒՇ և ՏՈ՜ՐՔ, – ի՜նչ նմանություն,
Բայց սերը չունի ոչինչ խտրություն.
Գեղեցկությունը արևի նման
Լուսավորում է խավար առարկան:

  • 2.- Կապույտով նշված բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր:
  • այնտեղ=այն+տեղ
  • անբախտ=ան+բախտ
  • տգեղ=տ+գեղ
  • արևիկ=արև+իկ
  • 3.- Հատվածից գտի՛ր  և դո՛ւրս գրիր  ի՞նչ (գոյական),  ինչպիսի՞ (ածական), ի՞նչ է անում, ի՞նչ եմ անում, ի՞նչ անես (բայ) հարցերին պատասխանող բառեր:
  • գոյական

ձորում

արևիկ

խոսք

  • ածական

խոր

անբախտ

մենակ

տգեղ,

այլանդակ.

շատ

գեղեցիկ

նոր

կարմիր

հաստատ

  • բայ

տեսնում եմ

երազում

կենում

ծագած

տվավ