Posted in մաթեմ 5

Պարապմունք 14

Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը։ (բազմապատկումը
կատարի՛ր paint ծրագրում)
 87∙9=9∙87 այո 783=783
 25∙33=33∙25 այո 825=825
 192∙16=16∙192 այո 3072=3072
 24∙543=543∙24 այո 13032=13032

2․ Ստուգե՛ք հավասարությունը:
(բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում)

 (8∙3) ∙5=8∙(3∙5) այո 120=120
 (2∙18) ∙4=2∙(18∙4) այո 144=144
 11∙(8∙9)=(11∙8) ∙9 այո 792=792
 27∙(5∙6)=(27∙5) ∙6 այո 810=810

 1. Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով:
   (3∙4)∙5=60

(25∙4)∙7=700
 (20∙10)∙17=3400
 38∙(24∙5)=4560

 1. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել
  առավել հարմար եղանակով:
  (4∙25)∙138=13800
  (2∙14)∙(25∙5)=2800
  (6∙4)∙(5∙20)=2400
 2. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝
   290+290+290+290+290+290+290+290+290=290.9=2610
   2388+2388+2388=2388.3=7164
 3. Գործվածքի՝ 36մ երկարություն ունեցող կտորից կարել են 12միանման թիկնոց։ Քանի՞
  մետրգործվածք է անհրաժեշտ 15 այդպիսի թիկնոց կարելու համար։

Լուծում

1)36:12=3

2)3.15=45 մ

Տնային առաջադրանքներ
1․ Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը: (բազմապատկումը
կատարի՛ր paint ծրագրում)
 15∙18=18∙15 270=270
 24∙12=12∙24 288=288
 21∙44=44∙21 924=924

2․ Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով:
 72∙(6∙0)=0
 (15∙4)∙11=660
 30‧(40‧5)=6000
 38‧(24‧50)=45600

 1. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել
  առավել հարմար եղանակով:
   8∙(3∙5)=120

 (11∙2)∙(30∙5)=3300
 (17∙8)∙(4∙5)=2720

 1. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝
   27+27+27+27+27+27+27=7.24=168
   104+104+104+104+104+104=104.7=728