Posted in Մայրենի 5

Ամենապիտանի բանը

Լինում է չի լինում մի խելացի և արդարամիտ թագավոր է լինում։ Այդ թագավորը ուզում էր իր թագը հանձնել այն որդուն, որը կկարողանա ամենապիտանի բանով լցնել իր ձեռքով շինած շտեմարանը։

Յուրաքանչյուր որդի երեք անգամ քառասուն օր թափառեցավ աշխարհե աշխարհ և եկան, հասան իրենց հոր մոտ և հայտնեցին իրենց կարծիքը։

Թագավորը հավանեց ամենափոքր որդու կարծիքը, որը ուզում էր լույսով լցնել շտեմարանը։

Թագավորը իր գահը հանձնեց իր փոքր որդուն։

Old King stock illustration. Illustration of colorful - 56325816
The King Crane - YouTube
Old King stock illustration. Illustration of colorful - 56325816