Posted in Մայրենի 5

Տնային

Ավ. Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը » հեքիաթի միջից դո՛ւրս գրիր 5 պարզ, 5  բարդ, 5 ածանցավոր բառեր:

Դուրս գրածդ բառերը խմբավորի՛ր այսպես՝

  Պարզ բառեր  

— վեհ

— սանձ

-ողջ

-հայր

-թագ

Բաղադրյալ բառեր

-կառավարություն

-կառավարել

-մեծածաավալ

-ամենապիտանի

-ծայրեծայր

-անհրաժեշտ

-բախտավոր

-սիրելի

-անհրաժեշտ

-միջնեկ

Հեղինակ՝

6-6

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s